16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Постоянната приемна за граждани на омбудсмана Гиньо Ганев на нов адрес в София

04 януари 2008г.

От началото на тази година омбудсманът на Република България осигурява по-добри възможности за приемане и разглеждане на жалбите и сигналите на гражданите в подходяща за административни цели сграда на адрес: ул. „Джордж Вашингтон” № 22 в София, като запазва досегашните телефонни номера на институцията. От понеделник, 7 януари, там ще работи и постоянната приемна на омбудсмана, подходящо оборудвана за работа с граждани, като са взети предвид практиките и критериите на омбудсманските институции в Европейския съюз. Създадени са и условия за улеснен достъп на хора с увреждания.

Възможностите, които предоставя новата сграда ще позволят на омбудсмана да разгърне още по-пълноценно публичността в своята работа и взаимодействието си с широк кръг граждански организации, структури и експерти. Така например, при нормални условия вече ще могат да работят консултативния съвет по конституционни въпроси, който включва изтъкнати правници и има за задача да обсъжда предложенията за сезиране на Конституционния съд от страна на омбудсмана; както и експертните съвети и групи по проблемите на децентрализацията на управлението, по правата на децата и пр.

Към началото на 2008 г. до националния омбудсман са подадени над 6 500 жалби на граждани. Хората търсят помощта на Гиньо Ганев по широк кръг въпроси, като най-често те са свързани с прояви на лоша администрация и нарушения на правата при земеразделянето, предоставянето на обществени услуги, като електроразпределение, топлофикация, водоснабдяване и пр.

Приемна на националния омбудсман – адрес: ул. „Джордж Вашингтон” 22,

тел. 810-6-955, e-mail:priemna@ombudsman.bg