Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът подкрепя предприетите действия за учредяване на болнично настоятелство към Националната кардиологична болница

Омбудсманът подкрепя предприетите действия за учредяване на болнично настоятелство към Националната кардиологична болница
София, 01 септември 2011г.

Националният омбудсман Константин Пенчев изрази пълната си подкрепа за учредяването на
болнично настоятелствокъм МБАЛ „Национална кардиологична болница”. Това стана по време на разговор с изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Владимир Пилософ, който запозна обществения защитник с намерението на ръководството на болницата да бъде учредено такова настоятелство, както и с предприетите стъпки за реализирането на инициативата. 
 
Повод изпълнителният директор на МБАЛ „Национална кардиологична болница” да се обърне към Константин Пенчев бе организираната в началото на годината от институцията на омбудсмана кръгла маса на тема „Болничните настоятелства – между закона и практиката”. По време на тази дискусия стана ясно, че въпреки предвидената още през 1999 г. в Закона за лечебните заведения възможност към болниците да се учредяват настоятелства, до момента няма такива (http://www.ombudsman.bg/news/1068?page=4#middleWrapper). След изказаните от участниците в кръглата маса мнения „за” и „против” съществуването на болнични настоятелства, омбудсманът обобщи, че чрез тях все пак може да се осъществява граждански контрол върху лечебните заведения и препоръча на неправителствените организации, ангажирани с темата, да опитат. „Предложете на министъра на здравеопазването, който е принципалът, болнично настоятелство в конкретна болница. Сигурен съм, че той няма да ви откаже и ще видим дали този механизъм работи или не” – каза тогава Константин Пенчев.
 
Изпълнителният директор на МБАЛ „Национална кардиологична болница” е първият, който реши да направи опит в тази посока и вече е внесъл предложение до министъра на здравеопазването за учредяване на болнично настоятелство към лечебното заведение, което да подпомага болницата в нейната дейност за по-добро задоволяване на обществените потребности от медицински услуги.