Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Представяне на наградата „Достъпен град“ 2012 г. Европейската комисия кани участници от всички държави-членки

Представяне на наградата „Достъпен град“ 2012 г. Европейската комисия кани участници от всички държави-членки
София 03 септември 2011г.

Европейската комисия откри номинациите за второто издание на наградата „Достъпен град“, европейската награда за достъпни градове. Тази ежегодна награда има за цел да насочи вниманието към и награди европейските градове, които са предприели образцови мерки за подобряване на достъпността за гражданите с увреждания
във фундаментални аспекти от градския живот. Тя отличава най-успешните инициативи, които позволяват на хората с увреждания да участват пълноценно в обществото и да имат равен достъп до своите права. Наградата е част от по-широките усилия на ЕС за създаване на Европа без бариери. Подобрената достъпност носи трайни икономически и социални ползи за градовете, особено в контекста на демографско застаряване. Градовете с население не по-малко от 50 000 жители могат да подадат своите заявления за участие до 20 септември.
 
„Достъпността е крайъгълен камък за включването. Достъпът до инфраструктура, стоки, услуги и информация е предварително условие, за да могат хората с увреждания да упражняват изцяло своите права и да участват активно в обществения живот“, заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Ние желаем да гарантираме, че вратите на нашите градове са отворени за всеки. Тази награда отличава онези, които демонстрират ангажираност, амбиция и иновации, за да превърнат достъпността в реалност в Европа. Чрез обмен на опит успехът на някои градове може да стане вдъхновение за други в цяла Европа“.
 
Приблизително 80 милиона са европейските граждани с увреждания. Със застаряването на нашето общество броят на хората с увреждане или на тези с намалена двигателна способност нараства с всеки изминал ден. Освен това, при положение че четирима от всеки петима европейци живеят в малки и големи градове, Европа в момента е едно предимно градско общество. Предоставянето за всеки на достъп до транспорт, обществени пространства и услуги, както и до технологии се превърна в истинско предизвикателство. Осигуряването на достъпност носи също така икономически и социални ползи и допринася за устойчивостта и целостта на градската среда.
 
В съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания достъпността е един от стълбовете на Стратегията на Европейския съюз за уврежданията 2010—2020 г., която има за цел създаването на Европа без бариери за всички.
 
Критерии за допустимост
 
Местните градски власти от всички 27 държави-членки на ЕС се поканват да подадат своите заявления за участие до 20 септември 2011 г. Населението на градовете, участващи в инициативата, не трябва да бъде по-малко от 50 хиляди жители. За да бъдат взети под внимание, инициативите трябва да са били реализирани през последните пет години.
 
Процес на подбор
 
Подборът ще се проведе на два етапа, предварителен подбор на национално равнище, последван от краен подбор на европейско равнище. В рамките на европейския етап на конкурса жури, съставено от експерти по достъпност, включително представители на European Disability Forum, ще избере четирима финалисти измежду номинираните на национално равнище, които ще участват в церемонията по награждаване в Брюксел. Церемонията ще съвпадне с конференцията по повод Европейския ден на хората с увреждания на 1—2 декември 2011 г. Победителят в конкурса ще бъде обявен за „Носител на наградата „Достъпен град“ за 2012 г.“.
 
Като нововъведение за тазгодишното издание градовете също така ще се конкурират за получаването на специални признания за значими успехи и резултати в областта на достъпността. Специалните признания ще се определят от европейското жури по препоръка на националните журита.
 
Критерии за одобрение
 
Достъпността трябва да се прилага по свързан и системен начин при стоки, услуги и инфраструктура. Поради това инициативите ще се оценяват за техния интегриран подход в четири ключови области: застроена околна среда и обществени пространства; транспорт и свързаната с него инфраструктура; информация и комуникации, включително нови технологии (ИКТ); обществено достъпни съоръжения и услуги.
 
От кандидатите се очаква да представят инициативи и дейности, които са част от една цялостна политическа рамка, а не просто ад-хок проекти.
 
Журито ще разглежда по-конкретно въздействието на мерките за достъпност върху всекидневния живот на хората с увреждания и върху града като цяло, и ще обърне внимание на качеството и устойчивостта на постигнатите резултати. Също така градовете ще трябва да демонстрират активно участие на лица с увреждания и на техни представителни организации в планирането, реализирането и поддържането на политиките за достъпност на града.
 
Как да подадете заявлението
 
Всички заявления за участие трябва да бъдат подадени в срок до 20 септември 2011 г. на английски, френски или немски език, използвайки формуляра, публикуван на адрес: www.accesscityaward.eu.
 
История
 
Първо издание през 2010 г.
 
Наградата „Достъпен град“ беше стартирана за първи път през 2010 г. Бяха получени заявления от 66 града от 19 държави от ЕС. Градът-победител беше Авила в Испания. Останалите трима финалисти за „достъпен град“ бяха Барселона (Испания), Кьолн (Германия) и Турку (Финландия).
 
Победителят и първите финалисти бяха почетени на специална церемония, организирана по време на конференцията по повод Европейския ден на хората с увреждания, 2—3 декември 2010 г. в Брюксел.
 
Политика на ЕС за достъпността
 
Стратегията на ЕС за уврежданията 2010—2020 г. осигурява общата рамка за действие в областта на уврежданията и достъпността на равнище ЕС за допълване и подкрепа на действието на държавите-членки. Конкретни разпоредби относно достъпността се съдържат в законодателството на ЕС в области като транспорт и електронни далекосъобщителни услуги.
 
Освен това, ЕС използва набор от инструменти, различни от законодателство и политики, като например изследвания и стандартизация, с цел оптимизиране на достъпността на застроената околна среда, ИКТ, транспорта и други области и за насърчаване на един общ за ЕС пазар за продукти и услуги за достъпност.
 
Също така ЕС се стреми към подобряване на функционирането на пазара за помощни технологии в полза на хората с увреждания и подкрепя подхода за „дизайн за всички“, който е от полза за по-голяма част от населението, като например възрастни хора и хора с намалена двигателна способност.
 
За по-подробна информация:
 
Прочетете повече за наградата „Достъпен град“ на:  www.accesscityaward.eu
 
Европейска стратегия за уврежданията 2010—2020 г.
 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания