Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът изпрати препоръка до министъра на здравеопазването по повод включването в позитивния лекарствен списък на генерични продукти за трансплантираните пациенти

Омбудсманът изпрати препоръка до министъра на здравеопазването по повод включването в позитивния лекарствен списък на генерични продукти за трансплантираните пациенти
София, 12 септември 2011г.

Националният омбудсман препоръча на министъра на здравеопазването внимателно да бъдат оценени още веднъж включените в позитивния лекарствен списък животоподдържащи медикаменти за трансплантирани пациенти. Константин Пенчев изпрати писмото с тази препоръка, след като представители на Българския съюз на трансплантираните пациенти се срещнаха с него, за да подадат жалба относно включването в позитивния лекарствен списък на животоподдържащи медикаменти, които са генерични продукти. Притесненията на трансплантираните пациенти са свързани с информацията, че оригиналните лекарства, с които са лекувани до момента, ще бъдат заменени с генерични.
 
В писмото до министъра на здравеопазването омбудсманът констатира, че през годините е наложена практиката Националната здравноосигурителна каса да заплаща напълно или частично, в полза на здравноосигурените лица, медикаменти, които са с най-ниската предлагана от фармацевтични компании цена, като логично се предполага, че това са именно генеричните продукти. Най-често излаганият аргумент в полза на този подход е, че така може да се осигури достъп до лекарства на повече нуждаещи си граждани в условията на ограничения финансов ресурс.
 
„Вероятно споделяте мнението, че тази практика не би трябвало да се прилага еднозначно за всички лекарствени продукти, необходими за дългосрочна и доживотна терапия. Вие, лекарите, най-добре знаете, че лечението на трансплантирани пациенти изисква специално отношение към последващото им наблюдение и терапия, важна част от което са медикаментите жизнено необходими за поддържане на добро здравословно състояние и овладяване на риска от отхвърляне на присаден орган в дългосрочен план” – пише Константин Пенчев. 
 
Според него, на фона на видимите усилия на българските власти за създаване на повече възможности за извършване на трансплантации, които често са последен шанс за спасяване на човешки живот, е задължително да се предприемат ефикасни мерки за гарантиране на последващото лечение и поддържане на трансплантираните пациенти. „Затова, споделяйки тревогата на тези български граждани, се обръщам към Вас с препоръка да бъдат оценени още веднъж включените в позитивния лекарствен списък лекарства имуносупресори, както и системата за реимбурсирането им, за да бъде гарантирано правото на качествена и достъпна медицинска помощ на трансплантираните пациенти” – категоричен е омбудсманът.