Омбудсманът призова колекторите да не „подканват“ гражданите да разсрочват погасени по давност задължения или такива с изтичаща давност

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати поредна препоръка до председателя на Асоциацията на колекторските агенции в България Райна Миткова – Тодорова, в която призова да не се допускат подвеждащи за гражданите практики от страна на фирмите за събиране на вземания, членове на тяхната асоциация.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Томас Хамарберг: Българският омбудсман може да контролира изпълнението на решенията на Съда в Страсбург

Томас Хамарберг: Българският омбудсман може да контролира изпълнението на решенията на Съда в Страсбург

Гиньо Ганев прие Комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Томас Хамарберг

15 февруари 2008г.

Необходима е реформа в Съвета на Европа, тъй като Европейският съд по правата на човека в Страсбург е затлачен с дела и разглеждането им прекомерно се забавя. Това стана ясно по време на срещата на националния омбудсман на България Гиньо Ганев с Комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Томас Хамарберг.

Според комисаря един от ефикасните подходи за преодоляване на тези затруднения е повишаването на ролята на националните омбудсмани, като контролен механизъм за прилагане на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Такава е и целта на създадената наскоро мрежа на представители на омбудсманските институции, координирана от комисаря.

„България все още няма ефикасна система за контрол по изпълнението на правозащитните стандарти, които съдържат решенията на Европейския съд по правата на човека в Страсбург”, подчерта Гиньо Ганев. Той запозна комисаря Хамарберг и с проверките, които извършва българският омбудсман в системата на затворите. В тази връзка Хамарберг изтъкна, че е настоял пред правителството за по-скорошна ратификация на факултативния протокол към Конвенцията за предотвратяване на изтезанията, който разширява механизмите на гражданския контрол върху местата за лишаване от свобода чрез омбудсманите на национално ниво.

Гиньо Ганев информира Томас Хамарберг и по редица въпроси, свързани със защитата на правата на детето и волята на българския омбудсман да събере усилията на специализираните държавни органи и гражданските организации за по-ефикасни действия в тази насока.

В отговор на журналистически въпрос на съвместен брифинг с Гиньо Ганев, комисарят Хамарберг подчерта, че не намира за полезно в България да се създава отделна институция на т.нар. „детски омбудсман”.

„Има различни модели в държавите от Съвета на Европа и аз не бих искал да се намесвам във вътрешните ви дискусии. Но личното ми мнение е, че щом има национална омбудсманска институция, създаването на други специализирани органи само ще разпръсне усилията”, изтъкна Хамарберг.

Гиньо Ганев и Томас Хамарберг изразиха обща воля да взаимодействат още по-активно и по проблемите на борбата с дискриминацията и защитата на свободата на изразяване.