Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Дебатът за участието в управлението на страната на българите, живеещи в чужбина, ще се проведе на 14 декември 2011 г.

Дебатът за участието в управлението на страната на българите, живеещи в чужбина, ще се проведе на 14 декември 2011 г.
София, 14 октовмри 2011г.

Като част от изпълнението на поетия в становището му от 28.05.2011 г.  ангажимент за предизвикване на обществен дебат по въпроса за участието в управлението на страната на българите, живеещи в чужбина, националният омбудсман ще организира кръгла маса по темата на 14 декември 2011 г. от 10.00 ч. в сградата на институцията (ул. „Джордж Вашингтон” № 22). За участие в нея ще бъдат поканени представители на държавни институции, политически партии и неправителствени организации.
По време на форума ще бъдат представени и дискутирани и резултатите от анкетата „Участие в управлението на страната на българите, живеещи в чужбина”, проведена в периода 20 юни - 20 юли 2011 г.
 
Омбудсманът на Република България многократно бе сезиран от български граждани, които имат и друго гражданство, относно невъзможността им да участват активно в политическия живот на страната.Причина за това е ограничението в Конституцията, според което лицата с двойно гражданство не могат да бъдат избирани за народни представители, президент, членове на Министерския съвет и редица други длъжности, в резултат на препращането към условията за избор на народни представители в нормативните текстове. 
 
Гражданите на Република България, където и да се намират, имат всички права и задължения по Конституцията (чл. 26, ал. 1). Съгласно чл. 65, ал. 1 от основния закон обаче, за народен представител може да бъде избиран български гражданин, който няма друго гражданство. В становището си от 28.05.2011 г. омбудсманът заяви: „Убеден съм, че вече е време да се обсъди дали е разумно и справедливо това ограничение (което създава отчасти и вътрешно противоречие в самата Конституция) да продължи да бъде в сила и на практика желанието да получиш по-широк кръгозор, да черпиш опит и знания от повече и различни източници, да се наказва с невъзможността да реализираш и да споделиш своите умения в България”.
 
Обявяването на датата за провеждане на кръглата маса два месеца преди събитието цели да бъде дадена възможност на сънародниците ни, живеещи в чужбина, които имат желание да се включат в дискусията, да организират пътуването си до България. Представители на българските общности от целия свят могат да заявят участието си в дебата на адрес a.raleva@ombudsman.bg. По време на дискусията ще бъде предоставена възможност и на наши сънародници, които не са в страната, да споделят мнението си, чрез директна skype връзка.