Омбудсманът Диана Ковачева към ръководството на „Топлофикация“: Оправете разбитите улици след вашите ремонти

Омбудсманът Диана Ковачева отново изпрати препоръка до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД инж. Александър Александров, в която напомня на дружеството да обяви ясен график и конкретни срокове за пълното възстановяване на инфраструктурата в столичния кв. „Дървеница“, увредена след реконструкцията на топлопреносната мрежа.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Константин Пенчев ще участва в Осмия семинар на Европейската мрежа на омбудсманите

Константин Пенчев ще участва в Осмия семинар на Европейската мрежа на омбудсманите
София, 20 октомври 2011г.

Националният омбудсман Константин Пенчев ще участва в Осмия семинар на Европейската мрежа на омбудсманите, който ще се проведе в Копенхаген, Дания, в периода 20-22 октомври 2011 г. Темата на форума, организиран от Европейския омбудсман и парламентарния омбудсман на Кралство Дания, е „Законът, политиките и омбудсманите в епохата на Лисабон”.
 
В рамките на три работни сесии, участниците в семинара ще обсъдят взаимоотношенията между омбудсманите и парламентите, контролирането на законосъобразността при вземането на решения от държавните институции, гарантирането на оперативната независимост на омбудсманите. По време на форума европейските омбудсмани ще коментират и начините за сближаване и за улесняване на комуникацията между институциите на Европейския съюз и неговите граждани, като на фона на тази дискусия ще бъдат обсъдени възможностите, предоставяни от Хартата на основните права на ЕС.
 
Омбудсманът на Република България Константин Пенчев ще председателства втората сесия на семинара, посветена на възможностите за по-тясно и по-ефективно взаимодействие в рамките на Европейската мрежа на омбудсманите, с цел по-добра защита на правата на гражданите.
      
 
Европейската мрежа на омбудсманите включва повече от 90 служби в 32 европейски страни. В мрежата членуват националните и регионални омбудсмани и сходните институции в държавите-членки на Европейския съюз, страните-кандидатки за членство в ЕС, някой други европейски държави, както и Европейският омбудсман и Комисията по петициите към Европейския парламент.
 
Мрежата е създадена през 1996 г. и е сериозен инструмент за взаимодействие между омбудсманите и техните екипи. Тя действа и като ефикасен механизъм за сътрудничество при разрешаването на конкретни случаи. Чрез семинари и срещи, редовен бюлетин, електронен дискусионен форум и служба за ежедневна електронна размяна на новини се обменят опит и добри практики.