Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът призова членовете на ЦИК да чуят гласа на гражданското общество и да възстановят конституционното активно избирателно право на хората, попаднали неправомерно в „забранителния списък”

Омбудсманът призова членовете на ЦИК да чуят гласа на гражданското общество и да възстановят конституционното активно избирателно право на хората, попаднали неправомерно в „забранителния списък”
София, 27 октомври 2011г.

В институцията на омбудсмана на Република България постъпи жалба от гражданин, който не е бил допуснат да упражни активното си избирателно право в първия тур на местните избори 2011 г., тъй като е попаднал в т. нар. „забранителен списък”, въпреки че от 2008 г. живее непрекъснато в страната. В медиите представители на няколко институции, ангажирани с проблема, цитират различни данни за това имената на колко българи всъщност са заличени от избирателните списъци, в изпълнение на нормата на Изборния кодекс, предвиждаща забрана за гласуване на гражданите, които през последните 4 месеца преди датата на произвеждането на изборите имат настоящ адрес извън България. Става ясно обаче, че те са минимум 11 000 души, като не е известно колко са гражданите, попаднали в „забранителния списък”, без за това да има правно основание.
 
В писмо, изпратено по този повод до председателя на Централната избирателна комисия, Константин Пенчев заявява: „Като омбудсман на Република България, аз съм сериозно притеснен от вероятността и на предстоящия втори тур на местните избори 2011 г. да бъдат лишени да упражнят конституционното си активно избирателно право български граждани, които отговарят на условията, регламентирани в Изборния кодекс, но са попаднали, в резултат на грешки на администрацията, в т. нар. „забранителен списък”. Той напомня, че представители на неправителствения сектор вече са предложили практични и адекватни варианти за преодоляване на допуснатите от държавните институции грешки. Да се обявят публично имената на лицата, попаднали в „забранителния списък”, които според данните на институциите нямат настоящ адрес в България, така че гражданите да могат да установят обстоятелството, че са включени в този списък. Хората, неправомерно изключени от избирателните списъци,  да могат да вземат удостоверения от службите на ГРАО, че имат настоящ адрес в България повече от 4 месеца преди произвеждането на изборите за местна власт, като за целта службите на ГРАО да работят и в събота и неделя (29 и 30 октомври 2011 г.). Тези удостоверения да се приемат от секционните избирателни комисии като доказателство, че лицата отговарят на изискванията за уседналост, да се дописват в списъците за  гласуване  и да получат възможност да упражнят правото си на глас.
 
Константин Пенчев напомня, че националният омбудсман е призван да защитава човешките права, а избирателното право е конституционно закрепено право на българските граждани. „Омбудсманът няма правомощия да прави предложения за процедурите по произвеждането на избори в Република България, но въпреки това препоръчвам на членовете на Централната избирателна комисия да се вслушат в гласа на българското общество и да вземат решение, с което да възстановят правото на глас на хората, попаднали неправомерно в „забранителния списък”, съобразявайки се с направените от неправителствения сектор предложения за преодоляване на допуснатите от държавните институции грешки” – пише омбудсманът.