Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев се застъпва за правата на гражданите в здравеопазването

22 февруари 2008г.Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев започва поредица от обществени дискусии по проблемите в здравната система в медицинските центрове на страната Плевен, Пловдив, Стара Загора и Варна на тема: „Правото на човека и неговото здраве!”.

Първата среща ще се проведе в Плевен на 26 февруари 2008 г. (вторник) от 10:00 ч. в зала „Плевен”, пл. „Възраждане” № 1.

Една от същностните насоки в политиките на омбудсмана на Република България е закрилата на правата на пациента, на правата на гражданите в техните отношения със системата на здравеопазването.

През тази година са планирани редица конкретни инициативи, които омбудсманската институция ще осъществява в пряко взаимодействие с държавните органи, гражданските организации и медиите.

Участници в дискусиите ще бъдат териториалните структури на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, представители на университетските среди, съсловни и пациентски организации, както и представители на местните власти.