Омбудсманът Диана Ковачева с препоръка до председателя на НС: Осигурете пълноценен достъп на медиите в парламента

Омбудсманът доц. Диана Ковачева изпрати писмо до председателката на Народното събрание Цвета Караянчева, в което препоръчва да се ревизира решението, регламентиращо работата на парламентарните журналисти в сградата на Партийния дом.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът препоръча на ЦИК да осигури, по отношение на членовете на СИК в страната, еднакво възнаграждение за равностойна работа

Омбудсманът препоръча на ЦИК да осигури, по отношение на членовете на СИК в страната, еднакво възнаграждение за равностойна работа
София, 28 октомври 2011г.

Към омбудсмана на Република България се обърна секретар на секционна избирателна комисия в Силистра, според когото е несправедливо Решение № 1339-ПВР/МИ от 24.10.2011 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) за изплащане на допълнително възнаграждение от 60 лв., единствено на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) в Столична община. Той твърди, че секционни избирателни комисии в Силистра също са предавали изборните книжа на общинската избирателна комисия едва на 24.10.2011 г. Според публикувана в медиите информация, изборните книжа са предавани продължително време не само от СИК в Столична община.
 
В писмо, изпратено до председателя на Централната избирателна комисия, националният омбудсман препоръча да бъде извършена проверка за това дали има и други СИК в страната, за които е необходимо ЦИК да вземе решение, идентично с това за секциите в София. Той напомня, че съгласно чл. 7 от Международния пакт за социални, икономически и културни права (в сила за Република България) държавите – страни по пакта, признават правото на всяко лице да се ползва от справедливи и благоприятни условия на труд, които да му осигурят еднакво възнаграждение за равностойна работа, без никакво различие.