Омбудсманът Диана Ковачева с препоръка до председателя на НС: Осигурете пълноценен достъп на медиите в парламента

Омбудсманът доц. Диана Ковачева изпрати писмо до председателката на Народното събрание Цвета Караянчева, в което препоръчва да се ревизира решението, регламентиращо работата на парламентарните журналисти в сградата на Партийния дом.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът изпрати до управителя на НЗОК препоръка, свързана с административното обслужване на гражданите

Омбудсманът изпрати до управителя на НЗОК препоръка, свързана с административното обслужване на гражданите

София, 03 ноември 2011г.


Във връзка с постъпили в институцията жалби, омбудсманът Константин Пенчев изпрати до управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Нели Нешева препоръка за подобряване качеството на административното обслужване на здравноосигурените лица.
 
В част от жалбите, хората се оплакват от неспазване на сроковете за издаване на протоколи за лекарствени средства, поради което в продължение на месеци се налага лекарствата да бъдат закупувани от пациентите. Има и сигнали, свързани с времето, което хронично болните лица трябва да отделят за заверка на протоколи, както и за непрофесионално и недопустимо грубо отношение от страна на служители на касата.
 
Друг проблем, който поставят гражданите, е свързан с издаването на европейска здравноосигурителна карта за пътуване в страни от Европейския съюз. Въпреки уверенията, че издаваните временни удостоверения заместват успешно европейската здравноосигурителна карта, хора, на които се е налагало да потърсят медицинска помощ по време на престой в страна – членка на ЕС, твърдят, че лекарите, към които се обърнали, не са уважили издаденото им удостоверение и се е наложило да заплатят оказаната им медицинска помощ. В писмото, изпратено до управителя на НЗОК, Константин Пенчев пише: „Поставянето на гражданите в подобно положение, води до накърняване на достойнството им и до нарушаване на правата им на здравноосигурени лица”.
 
До омбудсмана постъпват и оплаквания, във връзка с достъпа до формуляри, необходими за избор и смяна на общопрактикуващ лекар. В София например има само две определени места, където хората могат да ги закупят. „Избраният начин за предоставяне на услугата затруднява гражданите и ограничава достъпа им до административната услуга” – категоричен е Константин Пенчев.
 
По повод констатираните лоши практики в работата на касата, националният омбудсман препоръчва:
- да се спазват сроковете за издаване на протоколи за лекарствени средства. На пациентите да се осигури достъпна и достатъчна информация за документите, необходими за издаване на протокол, с което да се избегне удължаването на срока за издаването им;
- допуснатите технически грешки в протоколите да се отстраняват служебно, с което да се съкрати времето по заверяването им;
- да се облекчи достъпът на гражданите до формуляри на НЗОК, в това число и чрез образци на заявления, поместени на интернет страницата на касата;
- да се подобри вътрешната комуникация на административните звена на НЗОК с цел предоставяне на навременна, точна и ясна информация на здравноосигурените лица;
- да се възобнови издаването на европейска здравноосигурителна карта за всички българските граждани, пътуващи в страни – членки на Европейския съюз.