Омбудсманът Диана Ковачева с препоръка до председателя на НС: Осигурете пълноценен достъп на медиите в парламента

Омбудсманът доц. Диана Ковачева изпрати писмо до председателката на Народното събрание Цвета Караянчева, в което препоръчва да се ревизира решението, регламентиращо работата на парламентарните журналисти в сградата на Партийния дом.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът ще участва в световен форум, организиран от Асоциацията за превенция на изтезанията

Омбудсманът ще участва в световен форум, организиран от  Асоциацията за превенция на изтезанията
София, 10 ноември 2011г.

Националният омбудсман Константин Пенчев ще участва в
световна конференция на тема „Превенцията срещу изтезанията и защитата на достойнството – от поетите ангажименти до реалните действия”, организирана от Асоциацията за превенция на изтезанията.
 
Форумът ще се проведе на 10 и 11 ноември 2011 г. в Женева, като в него ще се включат 300 представители на 90 държави от целия свят. Участниците ще обсъждат реалното прилагане на Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и Факултативния протокол към нея.
 
На 14 април 2011 г. Република България ратифицира Факултативния протокол (ФПКПИ) със закон, като той влезе в сила за страната ни на 1 юли 2011 г. Съгласно чл. 3 от Факултативния протокол „всяка държава – страна по протокола, следва да изгради, определи или поддържа на национално ниво един или няколко органа за предотвратяване на изтезанията и друго жестоко, нечовешко и унизително отнасяне и наказание, наречени национален превантивен механизъм (НПМ)”. Това задължение тя трябва да изпълни най-късно до 1 година след влизането в сила за страната на протокола.
 
След направения анализ на ФПКПИ в рамките на междуведомствена работна група, създадена със заповед на министъра на правосъдието, се наложи изводът, че институцията на омбудсмана отговаря на изискванията на протокола да бъде посочена като национален превантивен механизъм. Такава е и практиката в повечето държави – членки на ЕС, които са страни по протокола и вече имат изградени национални превантивни механизми.