Окончателни списъци за участие на организации и кандидати в Съвета за наблюдение

След изтичане на установения срок (5 юни 2019 г. – 7 юни 2019 г.) Комисията, създадена със Заповед № 76-48/09.05.2019 г. на омбудсмана на Република България, проведе заседание и установи, че не са постъпили искания от организациите и кандидатите за членове на Съвета за наблюдение, включени в публикуваните списъци от 4 юни 2019 г., за:

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев е сезиран за нарушаване на правата на човека в приетата Наредба № 40 на МВР и ДАИТС

18 март 2008г.

Омбудсманът на Република България е сезиран с няколко сигнала на граждански организации по повод прилагането на Наредба № 40 от 7 януари 2008 г. на МВР и ДАИТС. Жалбоподателите твърдят, че с текстовете от Наредбата, които предвиждат събиране на информация за интернет комуникациите на всички потребители, се нарушават основни права и свободи на гражданите, като правото на неприкосновеност на личния живот, свободата на изразяване и тайната на кореспонденцията.

В съответствие със своите правомощия омбудсманът започна проверка, която има за цел да установи основателността на подадените сигнали. Сред набелязаните действия са и консултирането на обществените и експертните мнения.

По този повод, утре, сряда 19 март, омбудсманът Гиньо Ганев ще участва в обществена дискусия на тема: „ПРАВА И СИГУРНОСТ – НОВИТЕ РИСКОВЕ”, която ще се състои от 12:00 ч. в Пресклуба на БТА. Целта на форума, организиран с активното участие на гражданските структури, които сезираха омбудсмана – Гражданска инициатива „Електронна граница” и Социадемократически форум - е да се съберат мненията на граждани, представители на деловите среди, на неправителствени организации, експерти и институции и по този начин обективно и всестранно да се оцени обществения ефект от прилагането на Наредбата.