След среща при омбудсмана Мая Манолова: Агенцията по вписванията и адвокати от Фейсбук общността най-после ще работят заедно за гражданите

След среща организирана от омбудсмана Мая Манолова в институцията, поискана от адвокати от Фейсбук общността на българските адвокати /ФОБА/, с Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията за проблеми, свързани с работата на Търговския регистър, стана ясно, че: до края на годината ще бъде готов новият сайт на Търговския регистър, което чувствително ще оптимизира и улесни достъпа на адвокати и граждани; на тестването на новия портал бяха поканени адвокатите от ФОБА, така че на място да се вземат предвид евентуални слабости при работа с него.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев е сезиран за нарушаване на правата на човека в приетата Наредба № 40 на МВР и ДАИТС

18 март 2008г.

Омбудсманът на Република България е сезиран с няколко сигнала на граждански организации по повод прилагането на Наредба № 40 от 7 януари 2008 г. на МВР и ДАИТС. Жалбоподателите твърдят, че с текстовете от Наредбата, които предвиждат събиране на информация за интернет комуникациите на всички потребители, се нарушават основни права и свободи на гражданите, като правото на неприкосновеност на личния живот, свободата на изразяване и тайната на кореспонденцията.

В съответствие със своите правомощия омбудсманът започна проверка, която има за цел да установи основателността на подадените сигнали. Сред набелязаните действия са и консултирането на обществените и експертните мнения.

По този повод, утре, сряда 19 март, омбудсманът Гиньо Ганев ще участва в обществена дискусия на тема: „ПРАВА И СИГУРНОСТ – НОВИТЕ РИСКОВЕ”, която ще се състои от 12:00 ч. в Пресклуба на БТА. Целта на форума, организиран с активното участие на гражданските структури, които сезираха омбудсмана – Гражданска инициатива „Електронна граница” и Социадемократически форум - е да се съберат мненията на граждани, представители на деловите среди, на неправителствени организации, експерти и институции и по този начин обективно и всестранно да се оцени обществения ефект от прилагането на Наредбата.