16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът призова за спиране на процедурата по събаряне на сградите в дома за сираци на отец Иван до изтичането на зимния сезон

Омбудсманът призова за спиране на процедурата по събаряне на сградите в дома за сираци на отец Иван до изтичането на зимния сезон
гр. София, 21 ноември 2011г.

Представители на църковното настоятелство при храма “Света Троица” в с. Нови хан, където се помещава домът за сираци “Свети Николай”, запознаха националния омбудсман с получените от тях покани за доброволно изпълнение на две заповеди за премахване на незаконни строежи – „двуетажна обслужваща сграда (ново крило)” и „масивна сграда в груб строеж”, които се намират в двора на църквата.
 
За да бъдат защитени човешките права на хората, настанени в дома в Нови хан, омбудсманът изпрати писмо до началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) Милка Гечева. В него се казва: „В създадения преди повече от двадесет години от отец Иван дом за бедстващи хора, останали без покрив над главата си и без подкрепа от страна на държавата, в момента живеят над 140 души (много от които са деца и жени), според информация на църковното настоятелство. Напълно осъзнавам факта, че заповедите за премахване на незаконните постройки са влезли в сила и че законът трябва да се прилага еднакво за всички, но като омбудсман на Република България съм озадачен от факта, че действията по събарянето се предприемат в началото на зимния сезон, при реалната опасност на улицата, при минусови температури, да останат уязвими групи хора и да бъде застрашен техният живот”.
 
Константин Пенчев напомня, че до момента държавните и общинските власти, ангажирани със защитата на уязвимите групи, не са осигурили адекватна алтернатива за настаняването на хората, приютени в дома „Свети Николай” в с. Нови хан. Затова в писмото си до началника на ДНСК омбудсманът пише: „Моля да обмислите варианта за временно спиране на процедурата по премахването на сградите в двора на храма “Света Троица” до изтичането на зимния сезон или до осигуряването на подходящи жилища за бездомните, така че да не допуснем пореден случай на бедстващи хора в България”.