Омбудсманът призова колекторите да не „подканват“ гражданите да разсрочват погасени по давност задължения или такива с изтичаща давност

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати поредна препоръка до председателя на Асоциацията на колекторските агенции в България Райна Миткова – Тодорова, в която призова да не се допускат подвеждащи за гражданите практики от страна на фирмите за събиране на вземания, членове на тяхната асоциация.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев започна обществения дебат за Наредба 40 на МВР и ДАИТС

Омбудсманът Гиньо Ганев започна обществения дебат за Наредба 40 на МВР и ДАИТС

Омбудсманът на Република България, Социалдемократическият форум и Гражданска инициатива "Електронна граница" организираха обществена дискусия на тема: "Права и сигурност - новите рискове"

19 март 2008г.

„Наредба No 40 на МВР и ДАИТС, която предвижда събиране на информация за интернет комуникациите на всички потребители, не може да остане в този вид”, заяви омбудсмана на Република България Гиньо Ганев в края на дискусията.

Дебатът бе иницииран от Гражданска инициатива „Електронна граница” и Социалдемократическия форум, които миналата седмица сезираха омбудсмана за нарушаване на правата на човека с приетата Наредба 40 от 7 януари 2008г. на МВР и ДАИТС.

В дискусията взеха участие представители на граждански структури, интернет доставчици, народни представители и членове на Европейския парламент, представители на МВР, ДАИТС, Държавната агенция „Национална сигурност”, Комисията за защита на личните данни, представители на работодателите, експерти от правозащитни организации и академичните среди.

Наредба 40 е приета в изпълнение на Директива 24 от 2006 г. на ЕС, но противоречи на няколко текста от Конституцията на Република България, на Европейската конвенция за правата на човека и на Хартата за основните права на ЕС, с които се гарантират правото на неприкосновеност на личния живот и тайната на кореспонденцията.

Недопустимо е основни човешки права да бъдат ограничавани с подзаконов нормативен акт без обществен дебат, както и без политически дебат в Народното събрание, бе широко споделеното мнение на юридическите експерти.

„Дискусията няма за цел да реши проблемите, но ги поставя на вниманието на обществото. Омбудсманът продължава своята проверка като целта му е да се дадат ясни гаранции за правата на гражданите и спазването на Конституцията на Република България”, обобщи Гиньо Ганев.