16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Българският омбудсман стана член на Управителния съвет на Асоциацията на омбудсманите и медиаторите франкофони

Българският омбудсман стана член на Управителния съвет на Асоциацията на омбудсманите и медиаторите франкофони
гр. София, 23 ноември 2011г.

За първи път в историята на институцията, българският омбудсман бе избран за член на Управителния съвет на
Асоциацията на омбудсманите и медиаторите франкофони (АОМФ), който се състои от единадесет души. Константин Пенчев влезе и в състава на Комисията по приемане на нови членове в АОМФ. Това се случи по време на Седмия конгрес на организацията, който се проведе в периода 16 - 18 ноември 2011 г. в Люксембург.
 
Омбудсманът на Република България е пълноправен член на Асоциацията на омбудсманите и медиаторите франкофони от 2007 г. Такива са обществените посредници от 52 държави, в които се говори френски език, а омбудсманите от други 19 страни са със статут на наблюдатели в организацията.
 
Основната мисия на асоциацията е да популяризира правозащитната роля на омбудсмана и да окуражава властите в различни държави да регламентират в страните си създаването и укрепването на такава независима институция. За постигане на тази цел, организацията финансира обучителни семинари, работни срещи, програми за обмяна на опит, изготвя и публикува доклади, свързани с функционирането на институцията на омбудсмана. Дейността й се финансира основно от Международната организация на франкофоните.