Омбудсманът Мая Манолова внася в Народното събрание проект за нов закон за съсловните организации на медицинските специалисти

Омбудсманът Мая Манолова обмисля да атакува в Конституционния съд чл. 3 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и помощник- фармацевтите, според който, за да упражняват професията си, те трябва да членуват в съответната съсловна организация. Това обяви днес в гр.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев прави Обществен съвет по правата на децата

24 март 2008г.Омбудсманът на Република България има воля и активно работи за създаване на подходящ обществен и институционален климат на респект към правата на детето, за постигане на европейски стандарти и прилагане на европейски практики. Въпреки установената законова и институционална основа за закрила на детето в България, омбудсманът отбелязва, че много проблеми в тази сфера придобиват остър негативен характер и обществената чувствителност и тревога основателно нарастват.

Поредица от срещи с представители на гражданското общество и на държавните структури, работещи за децата, както и проверки по собствена инициатива на омбудсмана, изведоха необходимостта от създаване на Обществен съвет по правата на детето като среда за продуктивен диалог. Общественият съвет ще има координиращи функции. Целта е, да се съчетаят усилията на отговорните държавни институции и активните граждански организации. По общо съгласие целта на Съвета е да се работи по актуални проблеми и да се насърчават добрите практики на съответните държавни и граждански структури, без да се навлиза в автономията на всяка от тях.

Първото заседание на Обществения съвет ще се проведе на 25 март 2008 г. (вторник) от 14:00 ч. в конферентната зала на ул. „Джордж Вашингтон” № 22. Темата на дискусията ще бъде: „Децентрализацията на домовете за деца, лишени от родителска грижа”.