Омбудсманът Диана Ковачева към ръководството на „Топлофикация“: Оправете разбитите улици след вашите ремонти

Омбудсманът Диана Ковачева отново изпрати препоръка до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД инж. Александър Александров, в която напомня на дружеството да обяви ясен график и конкретни срокове за пълното възстановяване на инфраструктурата в столичния кв. „Дървеница“, увредена след реконструкцията на топлопреносната мрежа.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев прави Обществен съвет по правата на децата

24 март 2008г.Омбудсманът на Република България има воля и активно работи за създаване на подходящ обществен и институционален климат на респект към правата на детето, за постигане на европейски стандарти и прилагане на европейски практики. Въпреки установената законова и институционална основа за закрила на детето в България, омбудсманът отбелязва, че много проблеми в тази сфера придобиват остър негативен характер и обществената чувствителност и тревога основателно нарастват.

Поредица от срещи с представители на гражданското общество и на държавните структури, работещи за децата, както и проверки по собствена инициатива на омбудсмана, изведоха необходимостта от създаване на Обществен съвет по правата на детето като среда за продуктивен диалог. Общественият съвет ще има координиращи функции. Целта е, да се съчетаят усилията на отговорните държавни институции и активните граждански организации. По общо съгласие целта на Съвета е да се работи по актуални проблеми и да се насърчават добрите практики на съответните държавни и граждански структури, без да се навлиза в автономията на всяка от тях.

Първото заседание на Обществения съвет ще се проведе на 25 март 2008 г. (вторник) от 14:00 ч. в конферентната зала на ул. „Джордж Вашингтон” № 22. Темата на дискусията ще бъде: „Децентрализацията на домовете за деца, лишени от родителска грижа”.