Омбудсманът Диана Ковачева с препоръка до председателя на НС: Осигурете пълноценен достъп на медиите в парламента

Омбудсманът доц. Диана Ковачева изпрати писмо до председателката на Народното събрание Цвета Караянчева, в което препоръчва да се ревизира решението, регламентиращо работата на парламентарните журналисти в сградата на Партийния дом.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев: Резултатите от децентрализацията на домовете за деца, лишени от родителски грижи, не са добри

Гиньо Ганев: Резултатите от децентрализацията на домовете за деца, лишени от родителски грижи, не са добри

Гиньо Ганев и представителят на УНИЦЕФ в България Октавиан Бивол търсят пътищата за решаването на проблемите с домовете за деца, лишени от родителска грижа

25 март 2008г.



Първите резултати от децентрализацията на домовете за деца, лишени от родителски грижи, не са добри. Децентрализацията започна през декември 2006 г. без участието на местните власти. Това каза омбудсманът на България Гиньо Ганев на първото заседание на Обществения съвет по правата на децата. Гиньо Ганев допълни, че специалистите не са били запознати с оценките на специализираните институции от страна на Държавната агенция за закрила на детето. По неговите думи, липсва капацитет на управление в домовете за деца, информация за числеността на персонала и индивидуален подход към децата в институциите. „Притеснявам се да не бламираме голямата идея за децентрализация на домовете за деца, лишени от родителска грижа въобще”, каза Гиньо Ганев.

Омбудсманът поясни, че Общественият съвет ще бъде структура, която ще координира усилията на държавните институции и на неправителствените организации по проблемите за правата на децата.

В дискусията участваха представителят за България на УНИЦЕФ Октавиан Бивол, заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев, заместник-министри на образованието, на труда и социалната политика, секретарят на президента по социалните въпроси, народните представители Иван Колчанов и Ваньо Шарков, представители на неправителствени организации, работещи по проблемите на децата. Октавиан Бивол каза, че реформата в този сектор трябва да се осъществява по посока на създаване на система, която да подкрепя семействата, така че те да не изоставят децата си.

Представители на неправителствените организации посочиха, че социалните домове от образователни институции трябва да се превърнат в домове за социална грижа. Според тях капацитетът за управление на местната власт е нисък и в общините се оказва съпротива срещу реформирането на домовете.