Омбудсманът Диана Ковачева към ръководството на „Топлофикация“: Оправете разбитите улици след вашите ремонти

Омбудсманът Диана Ковачева отново изпрати препоръка до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД инж. Александър Александров, в която напомня на дружеството да обяви ясен график и конкретни срокове за пълното възстановяване на инфраструктурата в столичния кв. „Дървеница“, увредена след реконструкцията на топлопреносната мрежа.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев внесе в парламента годишния доклад за дейността на омбудсмана

27 март 2008г.Омбудсманът на Република България внесе днес в Народното събрание Годишния доклад за дейността на институцията през 2007 г. – „Доброто управление, правата на хората и органите на властта”.

Това е третият годишен доклад, с който омбудсманът се обръща към Народното събрание. Както и досега, този доклад няма само отчетен характер. По своя обществен и правен смисъл това е акт на омбудсмана, с който той поставя на вниманието на върховния законодателен орган проблеми, които засягат правата на гражданите и предизвикват широк и често тревожен обществен резонанс. Заедно с това, в този акт се сочат и конкретни прояви на лоша администрация или пък добри практики, които трябва – и едните, и другите - да се имат предвид от органите на властта.

Анализът на цялостната дейност на омбудсмана през 2007 г., на поставените пред него граждански проблеми и оплаквания, както и на резултатите от неговите проверки, очертават редица сфери на държавния живот, в които има необходимост от корекции и даже реформи, така че да се гарантират пълноценно правата и свободите на гражданите.

В доклада е подчертана необходимостта от управленски или нормативни решения и действия от органите на властта, насочени към преодоляване на проблеми, като създаването на ефикасен национален механизъм за въвеждане в практиката на държавните и общински органи на правозащитните стандарти, установени с решенията на Европейския съд за правата на човека в Страсбург; необходимостта от нов подход и повишаване на ефективността на превенцията на корупцията; проблемите, свързани с обезщетение за отчуждени имоти, частна собственост, за държавни нужди; неефикасни действия на общинските органи при оплаквания на гражданите от нарушения на обществения ред в населените места; сметосъбирането и сметоизвозването.

Гиньо Ганев отбелязва като съществен проблем и липсата на ефикасни гаранции за спазване на конституционните права на гражданите при задържането на данни от електронните комуникации в Интернет.

Омбудсманът отново поставя на вниманието на българския парламент проблемите на гражданите, свързани със забавянето на съдебните дела по трудови спорове; проблеми, свързани със социалните услуги; социалното подпомагане, както и проблеми, свързани с нормативното ограничаване на правото на деца на свободно придвижване – издаване на паспорти на малолетни и непълнолетни и/или разрешение за пътуване извън страната.