Балканските омбудсмани обсъдиха състоянието на човешките права по време на COVID-19

Доц. Диана Ковачева участва днес в онлайн срещата на Балканската мрежа на омбудсманите, инициирана и учредена в гр. София през 2018 г. от институцията на обществения защитник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Столичната община не трябва да се дистанцира напълно от дейностите и разходите по поддръжката на прилежащите площи към сградите – етажна собственост, категоричен е омбудсманът

Столичната община не трябва да се дистанцира напълно от дейностите и разходите по поддръжката на прилежащите площи към сградите – етажна собственост, категоричен е омбудсманът
гр. София, 17 януари 2012г.

Във връзка с публикувания на интернет страницата на Столична община проект за Наредба за предоставяне на прилежаща земя – частна общинска собственост на Столична община, към сгради – етажна собственост, в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост, националният омбудсман изпрати писмо до председателя на Столичния общински съвет, кмета на Столичната община и главния архитект на София.
 
Приемането на такава наредба е препоръчано от омбудсмана още през 2010 г. и е добре, че вече се предприемат действия за изпълнението на тази препоръка. В писмото, изпратено до председателя на СОС, кмета и главния архитект, визирайки конкретните текстове на проекта за наредба, Константин Пенчев излага някои свои принципни виждания във връзка с гарантирането на правата и интересите на гражданите.
 
„Според проекта всички дейности по поддържането и използването на прилежащата площ се осъществяват изцяло от и за сметка на етажната собственост. Имам основания да се съмнявам, че с предвидения регламент ще се постигне целта на наредбата – да се даде възможност на гражданите активно да участват в мероприятията за подобряване на жизнената среда в жилищните комплекси. Поставената цел би могла да се постигне с взаимодействие между общината и етажната собственост. Смятам, че Столична община, като собственик на определените прилежащи площи, не трябва да се дистанцира напълно от дейностите и разходите по поддръжката им, а да предвиди подходящи форми за оказване на съдействие на етажните собственици” – пише омбудсманът.
 
Той предлага да се преосмисли концепцията на предлаганата наредба, като подчертава, че е особено важно да се даде възможност за широко обществено обсъждане, което може да е източник на много добри идеи.