Балканските омбудсмани обсъдиха състоянието на човешките права по време на COVID-19

Доц. Диана Ковачева участва днес в онлайн срещата на Балканската мрежа на омбудсманите, инициирана и учредена в гр. София през 2018 г. от институцията на обществения защитник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът не приема твърдението, че проектът на Закон за детето е ненужен

Омбудсманът не приема твърдението, че проектът на Закон за детето е ненужен
гр. София, 20 януари 2012г.

 
В отговор на жалба от Майкъл Донъли от Асоциацията за правна защита на домашното образование – САЩ, подадена чрез адвокат Виктор Костов, националният омбудсман изрази позицията си по отношение на критиките към проекта на Закон за детето, както и по настояването в България да се регламентира възможността за домашно образование. В институцията на омбудсмана има и други подобни жалби, свързани с тези въпроси.
 
По повод искането на представителя на Асоциацията за правна защита на домашното образование за отхвърляне на проекта на Закон за детето, Константин Пенчев пише: „Не мога да се съглася с Вас, че „предложеният законопроект е ненужен, тъй като настоящият Семеен кодекс на България, както и други действащи закони вече уреждат тези въпроси”. Като омбудсман на Република България съм призван да защитавам правата на всички граждани в страната, включително и на децата, които са една от уязвимите групи в обществото ни и се нуждаят от специална грижа и закрила. Ето защо приветствам амбициозните цели и новаторския подход, с които всички отношения, свързани с отглеждането, възпитанието и защитата на детето, както и връзката с родителите, са извадени от множество други закони, включително и от Семейния кодекс, за да бъдат уредени в един нормативен акт, в центъра на който е детето. В момента законопроектът е подложен на обсъждане в обществото и за да мога лично да подкрепя с аргументи онези позитивни, новаторски и нестандартни за българското законотворчество идеи, заложени в него, ще организирам дискусия по проекта на Закон за детето”.
 
По отношение на настояването в България да се допусне възможност за домашно образование омбудсманът  подчертава, че не съществува разпоредба със задължителен характер в правото на Европейския съюз, която да задължи една страна членка да въведе домашно образование. Всяка държава е в правото си да направи своята преценка по отношение на образователната си система. Константин Пенчев напомня за позицията на Комисията по петиции към Европейския парламент по повод петиции, свързани със забраната на домашното обучение, а също така и за практиката на Европейския съд по правата на човека (например решението по жалба № 35504/03 от Фриц Конрад и други срещу Германия). „Смятам, че не могат да се пренебрегнат изтъкнатите аргументи за конституционното задължение на държавата да осигури образование, за това, че училището представлява общество и е в интерес на децата да бъдат част от това общество, както и че поради възрастта си децата не биха били в състояние да предвидят последствията от решението на родителите да не посещават училище” – категоричен е омбудсманът.