Балканските омбудсмани обсъдиха състоянието на човешките права по време на COVID-19

Доц. Диана Ковачева участва днес в онлайн срещата на Балканската мрежа на омбудсманите, инициирана и учредена в гр. София през 2018 г. от институцията на обществения защитник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Заглавието на първа страница на в. „7 дни спорт” от 18.1.2012 г. представлява форма на дискриминация на расова основа, категоричен е омбудсманът

Заглавието на първа страница на в. „7 дни спорт” от 18.1.2012 г. представлява форма на дискриминация на расова основа, категоричен е омбудсманът
гр. София, 23 януари 2012г.

През последната седмица във фокуса на общественото внимание попадна заглавието, публикувано на първа страница на вестник „7 дни спорт” от 18.1.2012 г., гласящо: „Новите в ЦСКА: Италианец, швед и две чернилки”. По този повод националният омбудсман изразява своята принципна позиция.
 
В нея пише: „Смятам, че определението „чернилка” в цитираното заглавие има обиден и унизителен характер и представлява форма на дискриминация на расова основа. Още по-обезпокоително е, че главният редактор на вестника – г-н Юлий Москов, изрази позиция, в която застъпва тезата, че: „Не виждам нищо расистко в това заглавие. Тя („чернилки”) е неподходяща дума, защото е уличен жаргон, но тя не е обидна”.
 
Константин Пенчев подчертава, че не е срещу използването на т. нар. уличен жаргон в българските медии, когато същият се употребява за експресивно насочване на вниманието на читателя (слушателя/зрителя) към определен проблем, подчертаване на авторска теза и пр. „В случая обаче смятам, че съдържанието на определението „чернилка” не е употребено в посочения смисъл, а има за цел да обиди и внуши омраза към конкретни малцинствени и етнически групи” – категоричен е омбудсманът. Той напомня, че съгласно Препоръка № R (97) 20 на Комитета на министрите на Съвета на Европа до държавите членки относно „речта на омразата”, понятието „реч на омразата” се разбира като термин, който обхваща „всички изразни форми, разпространяващи, подбуждащи към, улесняващи или оправдаващи расовата ненавист, ксенофобията и антисемитизма или други форми на ненавист, основани на нетолерантност, вкл.: нетолерантност, афиширана като агресивен национализъм и етноцентризъм, дискриминация и враждебност срещу малцинства, преселници и хора с имигрантски произход”. В Принцип № 6 от Препоръката се поставя и специален акцент върху медиите, тъй като същите носят отговорност и имат ангажимент за изграждане на културата на толерантност в обществото.
 
В позицията на омбудсмана пише: „Приветствам и започналата проверка от страна на компетентния орган – Комисията за защита от дискриминация (КЗД). В случай, че се установи наличие на дискриминация в заглавието на вестника, препоръчвам КЗД да задължи издателя на вестника да приеме правила за самоконтрол, недопускащи публикуване на дискриминационни материали и статии”.
 
Константин Пенчев сезира и главния прокурор на Република България с предложение за извършване на проверка по случая, с оглед данни за извършено престъпление  „за подбуждане към дискриминация и омраза, основани на раса” (чл. 162 – 163 от Наказателния кодекс).