Балканските омбудсмани обсъдиха състоянието на човешките права по време на COVID-19

Доц. Диана Ковачева участва днес в онлайн срещата на Балканската мрежа на омбудсманите, инициирана и учредена в гр. София през 2018 г. от институцията на обществения защитник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът препоръча на МЗ да бъде изпълнено влязлото в сила решение на ВАС, свързано с правата на болните от Алцхаймер

Омбудсманът препоръча на МЗ да бъде изпълнено влязлото в сила решение на ВАС, свързано с правата на болните от Алцхаймер
гр. София, 26 януари 2012г.

По повод проведената на 25 януари 2012 г. р
аботна среща на тема Социално-икономическите права на хората с болестта на Алцхаймер и техните семейства”, националният омбудсман изпрати писмо с препоръки до министъра на здравеопазването, с копие до министъра на труда и социалната политика и Националното сдружение на общините в Република България.
 
Омбудсманът напомня, че болестта на Алцхаймер не е включена в Списъка на заболяванията към Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично. Има решение на Комисията за защита от дискриминация от 28.07.2010 г., с което невключването на заболяването в посочения списък е признато за пряка дискриминация по признак „увреждане”. Това решение е потвърдено от тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) и от петчленен състав на съда с Решение № 15992/05.12.2011 г. „Покъртителните разкази на близките за трудностите, които срещат при непрекъснатите грижи за болния, остави усещането за абдикиране на държавата и общините от тези хора. Оказа се, че само в четири страни от Европейския съюз, сред които е и България, не се реинбурсират лекарствата за болните от Алцхаймер. Почти липсват дневни центрове и специализирани домове, особено нужни за болните в последния стадий на болестта, няма и квалифицирани кадри (болногледачи), липсва и подкрепа за грижещите се” – пише Константин Пенчев. Той подчертава, че са необходими съвместни действия между Министерството на здравеопазването (МЗ), Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и местната власт, за да се постигне нужното ниво на здравни и социални грижи за нуждаещите се от подкрепа болни от Алцхаймер и техните близки. „За съжаление, липсата на предприети действия от страна на МЗ по изпълнение на влязлото в сила решение на петчленен състав на ВАС по случая и отсъствието на представител на ръководената от Вас институция на дискусията показва, че проблемът на хората с болестта Алцхаймер и техните семейства се пренебрегва” – констатира омбудсманът.
 
Воден от убеждението, че всеки има право на качествена медицинска помощ, равен достъп до здравни услуги и благоприятна среда за достоен живот, той се обръща към министъра с препоръка за изпълнение на съдебното решение и включване на заболяването Алцхаймер в Списъка на заболяванията към Наредба № 38, като първа и необходима крачка за осигуряване правото на лечение на тази уязвима група граждани. „Препоръчвам също, съвместно с МТСП, Националното сдружение на общините и гражданските организации в защита на болните от Алцхаймер, да се потърсят възможности за разрешаване на проблема, като се имат предвид добрите световни практики. Може би е време и у нас, както в много европейски страни, да има Национален план за действие и превенция на болестта на Алцхаймер” – пише Константин Пенчев.