Омбудсманът Диана Ковачева представи доклада на институцията за 2019 г. в Комисията по вероизповеданията и правата на човека в НС

Единодушно с 11 гласа „за“ народните представители от парламентарната Комисия по вероизповеданията и правата на човека приеха доклада за дейността на омбудсмана през 2019-та.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Комисията по правни въпроси на НС прие Годишния доклад на омбудсмана на Република България за 2007 г.

На своето редовно заседание днес (22 май 2008 г.) Комисията по правни въпроси на Народното събрание изслуша омбудсмана Гиньо Ганев и след обсъждания с пълно единодушие прие за сведение Доклада на омбудсмана на Република България за 2007 г. В решението си комисията препоръча на Народното събрание да вземе акт от констатациите и предложенията, които се съдържат в доклада.

Предвид на разнообразния и много конкретен характер на поставените от омбудсмана въпроси, Комисията по правни въпроси препоръча занапред Годишният доклад да бъде разглеждан и от другите специализирани парламентарни комисии. Целта е още по-задълбочено да бъдат дискутирани препоръките на омбудсмана към отделните сектори на държавната система и по различните категории нарушения на правата на човека. Председателят на Комисията по правни въпроси Янаки Стоилов изтъкна, че при работата по редица проекти, които са стояли на вниманието на комисията, като например новия Граждански процесуален кодекс, предложенията на омбудсмана са били възприемани, което е пример за добро взаимодействие между институциите.

Депутатите оцениха високо критичният тон на доклада и посочените в него многобройни примери на лоша и на добра администрация. Подчертано бе, че през 2007 г. институцията на омбудсмана наистина се утвърди като активен фактор за защитата на правата на гражданите и като действен застъпник за подобряване на административните практики.