След препоръка на омбудсмана Диана Ковачева, спират ТИР-овете през гр. Силистра

Омбудсманът Диана Ковачева подкрепи жителите на гр. Силистра, като в сряда - 26.02.2020 г. , ден преди заседанието на местния общински съвет, на което бе гласувано предложение за спирането на преминаването на ТИР-ове през града, изпрати препоръка до председателя му д-р Мария Димитрова. В писмото, адресирано също и до министрите на транспорта, инф

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът организира дискусия за проблемите при ползването на земеделските земи и правата на гражданите

Омбудсманът организира дискусия за проблемите при ползването на земеделските земи и правата на гражданите
На 15 февруари 2012 г. (сряда) от 10.00 ч. в сградата на националния омбудсман (ул. „Джордж Вашингтон” № 22) ще се състои дискусия на тема „Проблеми при ползването на земеделските земи и правата на гражданите”.
 
Повод за организирането на форума са множество жалби на граждани и техни сдружения за неизпълнение на задълженията за заплащане на дължимите суми по договорите за наем и за аренда, за неправомерно ползване на собствените им земеделски земи и неосигуряването на информация, необходима за защитата на правото на собственост и за неравнопоставеност между дребните собственици на земеделски земи и ползвателите. Целта на дискусията е да се очертаят насоки и мерки за постигането на по-справедлив и реален баланс между правата на собствениците на земеделски земи и ползвателите им. Ще бъдат обсъдени въпросите, свързани с правата на гражданите – собственици и ползватели на земеделските земи в България и тяхната защита: право на заплащане, информация, административна и съдебна защита при неправомерно ползване; администриране и контрол на ползването на земеделските земи; усъвършенстване на регулаторната рамка в съответствие с развитието на поземлената собственост и поземлените отношения.
 
За участие във форума са поканени представители на Комисията по земеделието и горите към Народното събрание, Министерството на земеделието и храните, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Българската асоциация на съдиите по вписванията, Селскостопанската академия, Нотариалната камара, Националното сдружение на общините в Република България, Гражданското сдружение „Собственици на земеделски земи – арендодатели”, Асоциацията на собствениците на земеделски земи и Националната асоциация на зърнопроизводителите в Република България.