Омбудсманът Диана Ковачева към КЕВР: Не повишавайте цените на водата в осемте области

„Подкрепям исканията на стотиците граждани за справедливи, икономически обосновани цени на ВиК услугите, отговарящи на качеството за тяхното предоставяне.“ Това заяви омбудсманът Диана Ковачева при днешното си участие в онлайн заседанието на Комисията за енергийно и водно регулиране, на което бе обсъден проектът на решение за изменение на одобренит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът организира дискусия за проблемите при ползването на земеделските земи и правата на гражданите

Омбудсманът организира дискусия за проблемите при ползването на земеделските земи и правата на гражданите
На 15 февруари 2012 г. (сряда) от 10.00 ч. в сградата на националния омбудсман (ул. „Джордж Вашингтон” № 22) ще се състои дискусия на тема „Проблеми при ползването на земеделските земи и правата на гражданите”.
 
Повод за организирането на форума са множество жалби на граждани и техни сдружения за неизпълнение на задълженията за заплащане на дължимите суми по договорите за наем и за аренда, за неправомерно ползване на собствените им земеделски земи и неосигуряването на информация, необходима за защитата на правото на собственост и за неравнопоставеност между дребните собственици на земеделски земи и ползвателите. Целта на дискусията е да се очертаят насоки и мерки за постигането на по-справедлив и реален баланс между правата на собствениците на земеделски земи и ползвателите им. Ще бъдат обсъдени въпросите, свързани с правата на гражданите – собственици и ползватели на земеделските земи в България и тяхната защита: право на заплащане, информация, административна и съдебна защита при неправомерно ползване; администриране и контрол на ползването на земеделските земи; усъвършенстване на регулаторната рамка в съответствие с развитието на поземлената собственост и поземлените отношения.
 
За участие във форума са поканени представители на Комисията по земеделието и горите към Народното събрание, Министерството на земеделието и храните, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Българската асоциация на съдиите по вписванията, Селскостопанската академия, Нотариалната камара, Националното сдружение на общините в Република България, Гражданското сдружение „Собственици на земеделски земи – арендодатели”, Асоциацията на собствениците на земеделски земи и Националната асоциация на зърнопроизводителите в Република България.