Омбудсманът Диана Ковачева с препоръка до председателя на НС: Осигурете пълноценен достъп на медиите в парламента

Омбудсманът доц. Диана Ковачева изпрати писмо до председателката на Народното събрание Цвета Караянчева, в което препоръчва да се ревизира решението, регламентиращо работата на парламентарните журналисти в сградата на Партийния дом.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Институциите ще търсят решение на проблема с незаконния добив на подземни богатства в общините Гърмен и Сатовча

Институциите ще търсят решение на проблема с незаконния добив на подземни богатства в общините Гърмен и Сатовча

Това е обичайна гледка по пътищата на общините Гърмен и Сатовча

20 юни 2008г.По инициатива на омбудсмана на Република България, г-н Гиньо Ганев, на 18 юни т.г. беше извършена съвместна проверка по сигнал на Българската минно-геоложка камара за нерегламентиран добив на скално-облицовъчни материали на територията на общините Гърмен и Сатовча, област Благоевград. Представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Държавната агенция по горите, Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград, Районно полицейско управление - Гоце Делчев, националния омбудсман, както и кметовете на общините Гърмен и Сатовча направиха оглед на местата, за които има предоставена концесия за добив на скално-облицовъчни материали. Голям интерес сред гражданите предизвика проверката, както и желанието да се направи обсъждане на проблемите в общините.

По време на дискусията за проблемите с незаконния добив на подземни богатства, която се състоя в община Сатовча, бяха изложени исканията на местните власти да не бъдат изолирани от процеса по предоставянето на концесии на тяхна територия. Кметовете на общините търсят подкрепата на институциите за намирането на възможност за узаконяването на добива, както и задължителното съгласуване с местната власт на намеренията за търсене и проучване на територията на съответните общини.

Кметът на Сатовча, Арбен Мименов, призова представителите на отговорните министерства да търсят възможност за улесняване на процедурите за получаване на разрешение за проучване и добив на подземни богатства с конкретни предложения за промяна в Закона за подземните богатства, като се предвидят срокове за изпълнение на отделните процедури, необходими за получаване на концесия.

В подкрепа на тези искания се обяви и главният секретар на Българската Минно-геоложка камара, г-н Петър Петров, който каза, че „една от големите пречки е законът”. Камарата предлага минимум 50% от приходите от концесията да остават в съответните общини (сега остават 30%).

„Никой не казва:искам да продължа да копая незаконно, а казват: искам да си плащам, за да копая”, това каза директорът на Държавната дивечовъдна станция „Дикчан”- с. Сатовча, г-н Пламен Поюков.

Кметът на община Гърмен, г-н Ахмед Башев, каза: „Дейността по добив на подземни богатства става все по-нерагламентирана и караме хората да работят през нощта”.

От информацията, която даде началникът на отдел „Търсене, проучване и добив” в Дирекция „Концесиониране” на МРРБ стана ясно, че за 2007 г. приходите за община Гърмен само от едната концесия са в размер на 3 500 лв., а за държавния бюджет са едва 7 000 лева.

Позицията на омбудсмана Гиньо Ганев беше изразена от директора на Дирекция „Жалби и сигнали на граждани”, г-жа Росица Тоткова, а именно – желание за трайно решаване на проблема в района с общите усилия на всички отговорни институции. След като проверката, направена по инициативата на омбудсмана Гиньо Ганев, привлече вниманието на отговорните институции, г-жа Тоткова предложи в кратък срок в администрацията на омбудсмана да бъдат изпратени всички предложения на кметовете и на министерствата за преодоляването на проблема с незаконния добив на подземни богатства в региона.