Омбудсманът Диана Ковачева към „ВиК“ Хасково: Не вдигайте цената на водата

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до управителя на „ВиК“ ЕООД гр. Хасково инж. Тодор Марков, в която изрично настоя утвърдените от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по-високи цени на водата в региона да не се прилагат. От 1 август 2020 г. регулаторът повиши с 50 стотинки цената на водата за питейно-битови нужди, което я напр

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът иска от ВАС да приеме тълкувателно решение по текстове от Закона за административните нарушения и наказания

Омбудсманът иска от ВАС да приеме тълкувателно решение по текстове от Закона за административните нарушения и наказания
гр. София, 06 март 2012г.

Националният омбудсман изпрати до Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд (ВАС) искане да приеме тълкувателно решение по следните въпроси:
1. Какъв е характерът на сроковете по чл. 34 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)?
2. Препраща ли разпоредбата на чл. 11 от ЗАНН към уредбата относно погасяване на наказателното преследване по давност в Наказателния кодекс?
 
В чл. 34 от ЗАНН са регламентирани сроковете, в които трябва да се състави актът за установяване на административното нарушение, за се образува административно-наказателно производство – 3 месеца от откриване на нарушителя или 1 година от извършване на нарушението, като за митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения срокът е 2 години. Ако актът за установяване на нарушението е съставен в тези срокове, но наказателното постановление не е издадено в 6-месечен срок от съставянето на акта, образуваното административно-наказателно производство се прекратява.
 
Омбудсманът бе сезиран от изпълнителната агенция „Медицински одит” за наличие на противоречива практика на административните съдилища, които са последна инстанция по този тип дела, по отношение на характера на сроковете по чл. 34 от ЗАНН – дали са давностни (т.е. има определени условия, при които може те да се спират или прекъсват) или са преклузивни (т.е. не се спират и прекъсват и с изтичането им се погасява самото право). Конкретният проблем, с които са се сблъскали експертите от ИА „Медицински одит” е свързан с въпроса дали докато прокуратурата проверява материалите за извършено престъпление от лекар, сроковете за налагане на административно наказание се спират или продължават да текат.
 
Според омбудсмана е наложително Общото събрание на колегиите на ВАС да уеднакви чрез тълкувателно решение практиката на административните съдилища по отношение на характера на сроковете по ЗАНН, тъй като техните съдебни актове са окончателни и не подлежат на обжалване пред ВАС. Задължение на Върховния административен съд е да следи и да не допуска противоречива практика в административното правосъдие, категоричен е Константин Пенчев.