Омбудсманът поиска облекчен режим за ТЕЛК на хората с необратими увреждания

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния здравен министър д-р Стойчо Кацаров във връзка с критериите на медицинската експертиза и редът за нейното провеждане. Повод са десетките сигнали и жалби до институцията на омбудсмана, в които хората в неравностойно положение търсят съдействие за разрешаване на дългогодишни наболели проблеми.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Дейността на българския омбудсман бе посочена за пример на Балканите

Дейността на българския омбудсман бе посочена за пример на Балканите

Македонският омбудсман Иджет Мемети, Росица Тоткова и Метин Казак

София,21 ноември 2006 г.

    Българският омбудсман Гиньо Ганев и неговият екип могат да бъдат сочени за пример пред колегите си от Балканите. Това заяви македонският омбудсман Иджет Мемети след специализираната конференция в Скопие, на която взеха участие представители на институцията омбудсман от Македония, Албания, България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, Черна гора, Сърбия и Словения. Двудневният форум в столицата на Република Македония се организира от омбудсмана на западната ни съседка по проект „TAIEX” на Европейския съюз.

    Представителите на българската институция Метин Казак, (зам.-омбудсман) и Росица Тоткова (директор на дирекция „Жалби и сигнали”) участваха в пленарните заседания по няколко от панелите на конференцията, посветени на отношенията между омбудсмана и правосъдието, компетенциите на омбудсмана с оглед на международните стандарти и сътрудничествата на омбудсмана с парламента и с неправителствените организации. Освен това, двамата изнесоха доклади на тема „Ефикасното сътрудничество между омбудсмана и администрацията – отражение на равнището на реализираните човешки права и свободи”, „Обществената критика – инструмент за ефикасното осъществяване на омбудсманските функции” и „Прозрачната администрация – ключов момент за бързото откриване и премахване на различни форми на дискриминация”.

    Пред участниците в конференцията бяха представени широките обществени обсъждания на българския омбудсман Гиньо Ганев по няколко основни теми: превишаването на служебните полицейски правомощия по случая „Чората”, приемането на общ устройствен план на София, некачествените обществени услуги със заробващи договори по случая „Топлофикация”, бездействието и корупцията в общинската администрация при осъществяване на дейностите сметосъбиране и сметопреработване в столицата, както и законодателните инициативи на българския омбудсман по повод изразеното обществено мнение и гражданска воля.

    Участниците в международния форум бяха запознати и с практиката на изнесените в регионите временни приемни на омбудсмана Гиньо Ганев и екипа му, която дава по-голям кураж на гражданите да опознаят и да потърсят защита на правата и свободите си в случаи на нехайна и лоша администрация, както и да се противопоставят на проявите на корупция.