Омбудсманът Диана Ковачева: Новата наредба за парното не гарантира по-справедливи сметки

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до министъра на енергетиката Теменужка Петкова по проекта на Наредбата за топлоснабдяването, предложен от ресорното министерство на 13 януари т.г за обществено обсъждане.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Проверка „По пътя на пациента” ще анализира условията в санаториумите към Министерството на здравеопазването

Проверка „По пътя на пациента” ще анализира условията в санаториумите към Министерството на здравеопазването
гр. София, 15 март 2012г.

Националният омбудсман започва проверка „По пътя на пациента”, в рамките на която заместник-омбудсманът Хюсеин Исмаил и експерти на институцията ще направят преглед на условията, предоставяни на хората с увреждания в тринадесетте санаториума на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД („СБР-НК” ЕАД) към Министерството на здравеопазването (МЗ). Повод за инициативата са жалби на хора с увреждания, свързани с качеството на предлаганите физикални и медицински услуги в тези специализирани болници, организацията на самия рехабилитационен процес, статута на придружителя, достъпността на сградите и съоръженията, както и с ограничените възможности в България за по-дългосрочна рехабилитация.  
 
Във връзка с конкретни сигнали екип на омбудсмана вече извърши проверка в два от санаториумите. През януари 2012 г. експерти на институцията посетиха този в гр. Павел баня, който е единственият, приемащ пациенти с параплегии (парализа на двата долни или на двата горни крайника), като за миналата 2011 г. в него са лекувани 217 граждани с такива заболявания. Направените констатации, както и възможните решения на проблемите, които стоят пред рехабилитацията като цялостен процес, особено необходим за хората с тежки увреждания, бяха обсъдени с ръководството на „СБР-НК” ЕАД. По информация на изпълнителния директор на дружеството, след препоръките на омбудсмана се работи не само за решаване на конкретните проблеми, но са предприети и действия по разработване на стандарти за нова клинична пътека за хора в будна кома и параплегии.
 
В началото на месец март 2012 г. беше извършена проверка и в санаториума в гр. Момин проход. Единствено там работи програма за комплексна рехабилитация за лечение на детска церебрална парализа. Към санаториума е създадено и болнично училище за деца от 1 до 8 клас. При проверката бяха установени няколко проблема, които се отразяват върху качеството на предлаганите услуги – остаряла материално-техническа база; липса на стратегически инвестиции, както в ремонтни дейности, така и в осигуряване на съвременна апаратура за рехабилитация и физиотерапия; ограничена достъпност, неотговаряща на нормативните изисквания. Друг проблем е свързан с лимитите, които се покриват от НЗОК. Те се определят на база здравноосигурените лица в региона, а в специализираната болница се приемат пациенти от цялата страна. Клиничните пътеки са недофинансирани, не отчитат работата с родителите на децата, тяхното обучение, а освен това не покриват медицинските стандарти.
 
„По пътя на пациента” ще продължи с проверка на останалите единадесет специализирани болници за рехабилитация от системата на МЗ. На 16 март 2012 г. заместник-омбудсманът Хюсеин Исмаил и експерти на институцията ще посетят санаториума в гр. Вършец.