Омбудсманът Диана Ковачева към КЕВР: Не повишавайте цените на водата в осемте области

„Подкрепям исканията на стотиците граждани за справедливи, икономически обосновани цени на ВиК услугите, отговарящи на качеството за тяхното предоставяне.“ Това заяви омбудсманът Диана Ковачева при днешното си участие в онлайн заседанието на Комисията за енергийно и водно регулиране, на което бе обсъден проектът на решение за изменение на одобренит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Проверка „По пътя на пациента” ще анализира условията в санаториумите към Министерството на здравеопазването

Проверка „По пътя на пациента” ще анализира условията в санаториумите към Министерството на здравеопазването
гр. София, 15 март 2012г.

Националният омбудсман започва проверка „По пътя на пациента”, в рамките на която заместник-омбудсманът Хюсеин Исмаил и експерти на институцията ще направят преглед на условията, предоставяни на хората с увреждания в тринадесетте санаториума на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД („СБР-НК” ЕАД) към Министерството на здравеопазването (МЗ). Повод за инициативата са жалби на хора с увреждания, свързани с качеството на предлаганите физикални и медицински услуги в тези специализирани болници, организацията на самия рехабилитационен процес, статута на придружителя, достъпността на сградите и съоръженията, както и с ограничените възможности в България за по-дългосрочна рехабилитация.  
 
Във връзка с конкретни сигнали екип на омбудсмана вече извърши проверка в два от санаториумите. През януари 2012 г. експерти на институцията посетиха този в гр. Павел баня, който е единственият, приемащ пациенти с параплегии (парализа на двата долни или на двата горни крайника), като за миналата 2011 г. в него са лекувани 217 граждани с такива заболявания. Направените констатации, както и възможните решения на проблемите, които стоят пред рехабилитацията като цялостен процес, особено необходим за хората с тежки увреждания, бяха обсъдени с ръководството на „СБР-НК” ЕАД. По информация на изпълнителния директор на дружеството, след препоръките на омбудсмана се работи не само за решаване на конкретните проблеми, но са предприети и действия по разработване на стандарти за нова клинична пътека за хора в будна кома и параплегии.
 
В началото на месец март 2012 г. беше извършена проверка и в санаториума в гр. Момин проход. Единствено там работи програма за комплексна рехабилитация за лечение на детска церебрална парализа. Към санаториума е създадено и болнично училище за деца от 1 до 8 клас. При проверката бяха установени няколко проблема, които се отразяват върху качеството на предлаганите услуги – остаряла материално-техническа база; липса на стратегически инвестиции, както в ремонтни дейности, така и в осигуряване на съвременна апаратура за рехабилитация и физиотерапия; ограничена достъпност, неотговаряща на нормативните изисквания. Друг проблем е свързан с лимитите, които се покриват от НЗОК. Те се определят на база здравноосигурените лица в региона, а в специализираната болница се приемат пациенти от цялата страна. Клиничните пътеки са недофинансирани, не отчитат работата с родителите на децата, тяхното обучение, а освен това не покриват медицинските стандарти.
 
„По пътя на пациента” ще продължи с проверка на останалите единадесет специализирани болници за рехабилитация от системата на МЗ. На 16 март 2012 г. заместник-омбудсманът Хюсеин Исмаил и експерти на институцията ще посетят санаториума в гр. Вършец.