Окончателни списъци за участие на организации и кандидати в Съвета за наблюдение

След изтичане на установения срок (5 юни 2019 г. – 7 юни 2019 г.) Комисията, създадена със Заповед № 76-48/09.05.2019 г. на омбудсмана на Република България, проведе заседание и установи, че не са постъпили искания от организациите и кандидатите за членове на Съвета за наблюдение, включени в публикуваните списъци от 4 юни 2019 г., за:

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев ще представи Становището на омбудсмана по направените проверки на топлофикационните дружества и фирмите за топлинно счетоводство

09 юли 2008г.На 10 юли (четвъртък) от 11:00 ч. в заседателната зала на националния омбудсман (ул. Джордж Вашингтон” № 22) Гиньо Ганев ще даде пресконференция на тема: „Гражданинът – крепостник или равноправен и защитен потребител”.

Омбудсманът на Република България ще оповести Становището си относно извършените проверки на топлофикационните дружества и фирмите за топлинно счетоводство, както и конкретните препоръки към държавните органи, общините и топлофикационните дружества.

При направените проверки още веднъж се констатира, че вместо да бъдат потребители на една обществена услуга, гражданите са употребявани от едно лошо, затънало в инерция и нехайно към техните права управление на топлофикационните дружества и фирмите за дялово разпределение.

На пресконференцията са поканени и представители на Министерството на икономиката и енергетиката, Комисията за защита на потребителите, Столичната община, Федерацията на потребителите, Сдружението на общините, работодателски организации, синдикати и т.н.