Омбудсманът Диана Ковачева към КЕВР: Не повишавайте цените на водата в осемте области

„Подкрепям исканията на стотиците граждани за справедливи, икономически обосновани цени на ВиК услугите, отговарящи на качеството за тяхното предоставяне.“ Това заяви омбудсманът Диана Ковачева при днешното си участие в онлайн заседанието на Комисията за енергийно и водно регулиране, на което бе обсъден проектът на решение за изменение на одобренит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Константин Пенчев представи пред журналисти Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2011 г., внесен в Народното събрание

Константин Пенчев представи пред журналисти Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2011 г., внесен в Народното събрание
Пълният текст на документа е публикуван в интернет страницата на институцията, в рубриката „Библиотека” „Доклади”.
 
Обобщение на основните проблеми, с които хората се обръщат към националния омбудсман, Константин Пенчев прави в уводните думи към доклада:

„През 2011 г. в институцията на омбудсмана на Република България са подадени рекорден брой оплаквания за целия период на съществуването на този правозащитен орган – 5 530. Те са с 50 % повече в сравнение с 2010 г. Значителното увеличение на оплакванията започна през последните два месеца на 2010 г. и продължи през цялата 2011 г. Хората все по-често търсят защита на правата си и все по-често се чувстват незащитени и огорчени от неправомерни действия на държавните и общинските органи.
 
Много показателен е и фактът, че през миналата година, в рамките на личния ми приемен ден в сградата на институцията и по време на приемните ми в страната, като национален омбудсман се срещнах и изслушах разказите на над 530 граждани за проблемите, които имат с администрацията, с доставчиците на обществени услуги, със съдебната система и т. н.
 
Споделям тази информация още в началото на годишния доклад, който е публичен, не за да изтъкна колко се е увеличала работата на институцията и колко е нараснало доверието към нея. Правя го, за да напомня един факт, който много служители в държавни институции и в органи на местното самоуправление са забравили, а на мен като омбудсман жалбите на хората ми го напомнят всеки ден. Фактът е, че тези служители са назначени там, където работят, за да извършват административни услуги на гражданите, спазвайки законите, справедливостта и принципите на добро управление, да съдействат на хората да реализират и защитават правата и законните си интереси, а не да се държат с тях като с просещи милостиня и да отказват да се срещат с гражданите и да ги изслушат. Подобно надменно и пренебрежително поведение демонстрират и много от служителите на фирмите – доставчици на обществени услуги.
 
Надявам се, че представителите на държавната и на местната власт ще намерят време да прочетат информацията и конкретните примери, посочени в доклада, както и констатациите и препоръките, които са направени в него. Ако тези препоръки бъдат изпълнени, гражданите в Република България ще получат много по-сериозна защита на правата и на законните си интереси.”

След края на пресконференцията, омбудсманът  откри в сградата на институцията експозиция от 35 картини, които са част от пътуващата детска изложба „Различни, но еднакво ценни – Светът в картини”.