Омбудсманът Диана Ковачева с препоръка до председателя на НС: Осигурете пълноценен достъп на медиите в парламента

Омбудсманът доц. Диана Ковачева изпрати писмо до председателката на Народното събрание Цвета Караянчева, в което препоръчва да се ревизира решението, регламентиращо работата на парламентарните журналисти в сградата на Партийния дом.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев обсъди изпълнението на препоръките на омбудсмана към топлофикационните дружества с директора на Топлофикация – София и представители на МИЕ и ДКЕВР

София, 25 септември 2008 г.


Омбудсманът Гиньо Ганев и директорът на „Топлофикация София” АД Петко Милевски обсъдиха изпълнението на препоръките, които омбудсмана направи в Становището си по повод проблемите на гражданите с топлофикационните дружества и фирмите за топлинно счетоводство през месец юли т.г. В срещата участваха и зам.министър Галина Тошева и заместник-председателя на ДКЕВР Валентин Кирчев.

Г-н Милевски информира Гиньо Ганев за предприетите вече стъпки от дружеството за изпълнение на препоръките на омбудсмана – издадени са печатни информационни материали на „Топлофикация-София”, работи се и за създаването на система за стимулиране на коректните потребители, осъществява се постоянен контрол върху работата на фирмите за дялово разпределение, въвежда се нов образец на фактура с всички необходими данни за консумираната енергия, дава се възможност за индивидуален подход за разсрочване на задълженията и т.н.

По повод спирането на топлата вода в сгради с неплатени сметки от 100 % до 90 % от абонатите, Гиньо Ганев заяви, че проблемите на Топлофикация-София продължават да се решават „на парче”, а мерките, които се предприемат не са трайно решаване на проблема. Омбудсманът счита, че е абсолютно недопустимо да бъдат нарушавани правата на потребителите, които плащат своите сметки. „Дори и само един да плаща, топлофикацията няма право да му спира топлата вода, заради дълговете на други”, заяви Гиньо Ганев. Той подчерта, че натрупването на огромни задължения е и по вина на самите топлофикационни дружества, които години наред не търсят по съдебен ред парите си от неплащащите клиенти.

Според омбудсмана инерцията от миналото и лошото управление на дружеството през последните 10 години са в основата на днешните проблеми. Той за пореден път настоя пред държавните органи и „Топлофикация-София” да предложат такива решения на проблемите с топлоснабдяването, които в най-висока степен да зачитат правата на потребителите. „Пряка отговорност на държавата и общините е да създадат условия гражданите да имат избор, а не да бъдат закрепостени към топлофикацията”, подчерта в заключение Гиньо Ганев.