Омбудсманът Диана Ковачева: Новата наредба за парното не гарантира по-справедливи сметки

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до министъра на енергетиката Теменужка Петкова по проекта на Наредбата за топлоснабдяването, предложен от ресорното министерство на 13 януари т.г за обществено обсъждане.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Националният омбудсман изпрати препоръка до министъра на правосъдието, свързана с трудовите права на служителите в затворите

Националният омбудсман изпрати препоръка до министъра на правосъдието, свързана с трудовите права на служителите в затворите
гр. София, 11 май 2012г.

Експерти от институцията на омбудсмана извършиха проверка по сигнал на Синдиката на служителите в затворите в България за проблеми, свързани с трудовите права на служителите от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. В резултат на направените констатации омбудсманът изпрати писмо до министъра на правосъдието, в което пише: „Воден от чувството за социална справедливост, като отчитам, че всеки труд трябва да е възмезден, както и спецификата на дейността на служителите в ГД „Изпълнение на наказанията” и нейното значение за обществото, се обръщам към Вас с препоръка за: предприемане на мерки за гарантиране на трудовите права, чрез ясно регламентиране на времето, което трябва да се отчита като работно при дежурства и изпълнение на дейности извън тях, съобразно европейското законодателство и съдебната практика; заплащане за полаган нощен труд, както и за работа на официални празници; осигуряване на нормални условия за труд, почивка, хранене и хигиена във всички звена, включително чрез търсене на възможности за изграждане или ползване на друг сграден фонд; развитие на диалога със синдикалната организация на всички нива, в дух на сътрудничество и при зачитане на интересите на всяка от страните”.
 
В писмото си омбудсманът констатира, че действащата нормативна уредба, както и издаваните във връзка с прилагането й заповеди и указателни писма, не уреждат изчерпателно и безспорно всички въпроси, свързани с отчитане на продължителността на работното време. Нормативно не е предвидено изплащане на допълнително възнаграждение за работа през нощта и в дните на официалните празници. Той припомня, че с окончателни съдебни решения ГД „Изпълнение на наказанията” е осъдена да заплати на надзиратели за положен от тях извънреден труд. Съдът приема, че 4-те часа от 24-часовото дежурство, през които служителят няма право да напуска работното си място и е задължен да е на разположение, е част от неговото работно време, доколкото изпълнява трудови задължения, макар и в ограничен обем. Константин Пенчев пише, че се полага труд над установеното работно време, като причините са различни – необходимост от допълнителни постове за охрана на лишени от свобода във външни болнични заведения; недостиг на служители, включително поради непредвидени отсъствия или дългия период за провеждане на конкурсите за заемане на свободни длъжности. Това води и до прекъсване на предварително определени с графици почивки и отпуски. В писмото пише още, че не се отчита времето, през което според графика служителят не е на работа, но участва в обучение/стрелби, претърсвания, изпълнение на задачи, свързани с управление при кризи.
 
Константин Пенчев отбелязва, че осигуряването на нормални условия за труд, почивка, хранене и хигиена на служителите е ограничено в известна степен от състоянието на сградния фонд и от недостатъчния брой на помещенията в него. „Въпреки това, не във всички звена са идентифицирани условията на труд чрез оценка на риска, а учредените комитети по условия на труд съществуват по-скоро документално. Продължително време не са извършвани медицински прегледи, включително на работещите с видеодисплеи” – пише омбудсманът.