Омбудсманът Диана Ковачева с препоръка до председателя на НС: Осигурете пълноценен достъп на медиите в парламента

Омбудсманът доц. Диана Ковачева изпрати писмо до председателката на Народното събрание Цвета Караянчева, в което препоръчва да се ревизира решението, регламентиращо работата на парламентарните журналисти в сградата на Партийния дом.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев изпраща специален Доклад в парламента за проблемите на млекопроизводителите

София, 4 ноември 2008 г.


На пресконференция на 5 ноември 2008 г. (сряда) от 11 ч. в сградата на омбудсмана (ул. „Джордж Вашингтон„ 22) Гиньо Ганев ще представи Становището-Доклад на омбудсмана по проблемите на млекопроизводителите и развитието на млечното животновъдство в България.

Документът, озаглавен „Инерция в управлението или модернизация и ясни правила (за развитието на млечното животновъдство в България)”, е изработен от работна група, включваща експерти, представители на бранша и научната общност, която изведе основните констатации и предложения на базата на мненията и гледните точки, изразени по време на общественото обсъждане по темата.

В Становището омбудсманът е направил конкретни препоръки за решаване на проблемите и за очертаване на перспективите за развитието на млечното животновъдство - да се разработи национална стратегия за развитие на млечното животновъдството в България; да се създадат оптимални условия за ефективно функциониране на животновъдните стопанства; оптимизиране на системата за финансиране на животновъдството; регламентиране на ролята и функциите на държавата, насочено към подобряване на планирането, организацията и управлението на животновъдния сектор; саморегулация на животновъдния сектор чрез ясно регламентиране и стимулиране на дейността на неправителствените организации; усъвършенстване на нормативната база, регламентираща дейностите в бранша, с цел създаване на оптимални условия за неговото развитие и т.н.