Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът изпрати до мобилните оператори препоръки, свързани с прехвърлянето на вземанията им към външни фирми

Омбудсманът изпрати до мобилните оператори препоръки, свързани с прехвърлянето на вземанията им към външни фирми
гр. София, 28 юни 2012г.

Националният омбудсман изпрати писма с препоръки до „БТК” АД, „Мобилтел” ЕАД и „Космо България Мобайл” ЕАД по повод на многобройни жалби, в които гражданите се оплакват от предприетите действия от тези оператори по прехвърляне на вземанията им към външни фирми. Хората се оплакват, че потребителите не се уведомяват за съществуващи задължения към съответния оператор. Чести са случаите, когато се търсят дължими суми след години – три, пет, осем и т.н., като гражданите разбират за тях от извънсъдебните покани, които получават от фирмите за събиране на вземания. Освен това, потребителите не се уведомяват от съответната компания по надлежния ред (чл. 99 от Закона за задълженията и договорите), че задълженията им са прехвърлени към външни фирми. След като хората се свържат с тези фирми за вземания, им се разяснява, че могат да заплатят задълженията си и при мобилния оператор. Това още повече ги обърква и те не са наясно на кого е правилно да платят.
 
В писмата си до мобилните оператори националният омбудсман напомня, че съгласно общите им условия за уреждане на взаимоотношенията им с абонатите и потребителите, спорове между страните по договора за услуги и по общите условия могат да се решават чрез непосредствени преговори, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство. „От жалбите до омбудсмана е видно, че не смятате за необходимо да водите преговори с длъжниците си и сами да се опитате да решите спора. Вместо това вземането се предявява за събиране от външни фирми, които чрез собствени методи и похвати събират вземанията ви” – пише Константин Пенчев. Той е категоричен, че такива компании, които държат на търговското си име и престиж, не трябва да се отнасят по този некоректен начин към абонатите си.
 
В препоръките си омбудсманът констатира, че зачестяват случаите, когато се търсят задължения много назад във времето. „Гражданите, особено тези, които смятат финансовите си взаимоотношения с мобилния оператор за уредени, основателно изказват възмущението си, че едва ли не трябва да пазят всяка касова бележка за платена сума, за да докажат правотата си, ако евентуално им се наложи” – пише Константин Пенчев.
 
Обобщавайки проблемите на потребителите, визирани в писмата до „БТК” АД, „Мобилтел” ЕАД и „Космо България Мобайл” ЕАД, омбудсманът отправя следните препоръки:
- преди прехвърляне на вземането си, съответният оператор да уведомява потребителя за неплатените задължения и да се опита да решат спора помежду си;
- след прехвърляне на вземането към външна фирма за събиране на вземания, операторът да уведомява длъжника за това.
 
Омбудсманът настоява и да бъде информиран от мобилните оператори за процедурата на всеки от тях за предявяване на вземания към външни фирми, която предприемат при установяване на неплатени в срок задължения за предоставяните от тях услуги.