Омбудсманът Диана Ковачева против предложения скок на водата в Хасково

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до Комисията за енергийно и водно регулиране, с което се обяви категорично против ценовото предложение на „ВиК“ – Хасково, за драстично поскъпване на питейната вода в обслужвания регион.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

В изпълнение на функциите на Национален превантивен механизъм, омбудсманът утвърди график за 2012 г. за посещенията в местата за задържане

В изпълнение на функциите на Национален превантивен механизъм, омбудсманът утвърди график за 2012 г. за посещенията в местата за задържане
 гр.София, 02 юни 2012г.

В съответствие с Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, националният омбудсман, който от 1 юли 2012 г. изпълнява функциите на Национален превантивен механизъм по смисъла на Факултативния протокол, утвърди график за 2012 г. на посещенията на местата, където се намират лица, лишени от свобода, или където са задържани или настанени лица вследствие на акт или със съгласието на държавен орган, които места те не могат да напуснат по собствена воля.