Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

В изпълнение на функциите на Национален превантивен механизъм, омбудсманът утвърди график за 2012 г. за посещенията в местата за задържане

В изпълнение на функциите на Национален превантивен механизъм, омбудсманът утвърди график за 2012 г. за посещенията в местата за задържане
 гр.София, 02 юни 2012г.

В съответствие с Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, националният омбудсман, който от 1 юли 2012 г. изпълнява функциите на Национален превантивен механизъм по смисъла на Факултативния протокол, утвърди график за 2012 г. на посещенията на местата, където се намират лица, лишени от свобода, или където са задържани или настанени лица вследствие на акт или със съгласието на държавен орган, които места те не могат да напуснат по собствена воля.