Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

На конференция в София българският омбудсман Гиньо Ганев и европейски омбудсмани обсъждаха темата за правата на човека

На конференция в София българският омбудсман Гиньо Ганев и европейски омбудсмани обсъждаха темата за правата на човека

София, 17 ноември 2008 г.


Международната конференция на тема: „Правата на човека – обетованата земя на закона, но и на справедливостта” беше открита от българския омбудсман г-н Гиньо Ганев в присъствието на вицепремиера и министър на външните работи на Република България г-н Ивайло Калфин.

"Администраторът, който се води само от закона, ще бъде само един манекен в юридически костюм", отбеляза българският омбудсман. Според него администрацията трябва да бъде по-чувствителна към правата на човека поотделно. Законът не трябва да се прилага буквално, а творчески, като се открива справедливостта, каза омбудсманът Гиньо Ганев. Добрият администратор, трябва да знае алинеите на закона, но да отиде и отвъд тях в полето на справедливостта, посочи Гиньо Ганев. Искаме компетентна и в същото време човечна администрация, заключи той.

Европейският омбудсман Никифорос Диамандурос също посочи, че правните текстове не трябва да се прилагат механично. Администрацията трябва да си дава сметка дали решението е справедливо, макар и законно, подчерта г-н Диамандурос. Администраторите не трябва да се влияят от политически пристрастия, семейни отношения и икономически интереси, посочи европейският омбудсман. Според него трябва да има доверие между гражданите и администрацията, за да се постигнат добри резултати.

Председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев каза, че Европа и България вървят към все по-голяма бюрократизация, което е нормално. Администрацията според него трябва да бъде бърза, прозрачна и да действа в рамките на закона. “административните съдилища доказаха, че могат да защитават гражданите и юридическите лица. Нарастващият брой на жалбите в съдилищата показват убеждението на хората, че там могат да получат защита на своите права”, каза Пенчев. По думите му, реформата в съдебната власт върви, като за пример той даде Висшия съдебен съвет, където често вървят производства срещу магистрати.

Вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин приветства участниците в конференцията. Той посочи, че законодателството и точното му прилагане едва ли покриват достатъчно разбиранията на отделните граждани за справедливост в обществото. Калфин отбеляза, че не винаги се разбира философията на законите и "се търсят вратички", които да попречат на тяхното функциониране. Като пример как една добра норма не може да достигне до гражданите той посочи, че близо 2000 са незаконните регулаторни режими на общинско равнище. Калфин добави, че правителството ще се опита да вземе мерки срещу тази практика в бюджета за тази година.

Темата за правата на човека в контекста на справедливостта е от пряк интерес за Народното събрание. Това каза председателят на парламента Георги Пирински, който откри дискусията по време на международна конференция на тема “Правата на човека – обетованата земя на закона, но и на справедливостта”.
Пирински поздрави омбудсмана Гиньо Ганев за усилията, които полага за формиране на нагласи по теми свързани с правата на гражданите. “Този род дискусии са важни и нужни за всяка от страните на Европа и за европейския съюз като общност. Ако говорим за споделена основа на идентичност, това е представа за правата на човека”, каза Пирински.

Пирински посочи, че промените през последните 20 години са разкрили нов хоризонт, но и са породили чувство за липса на справедливост. Това е основното предизвикателство пред законодателите. Пирински бе категоричен, че трябва да се изработи законодателство, което не е плод на групови или частни интереси, а отговаря на общия интерес. Според него, представата за справедливост отива отвъд закона и опира до функционирането на отделните власти. Народното събрание има важна роля в търсенето на формулите за добро управление“. В това общо търсене на адекватно функциониране на институциите трябва да се обърне внимание на формирането на съзнание и отговорности, които гражданинът трябва да споделя. Гражданите са съотговорни в това правата да не са празни букви”, каза още председателят на народното събрание.