Омбудсманът призова колекторите да не „подканват“ гражданите да разсрочват погасени по давност задължения или такива с изтичаща давност

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати поредна препоръка до председателя на Асоциацията на колекторските агенции в България Райна Миткова – Тодорова, в която призова да не се допускат подвеждащи за гражданите практики от страна на фирмите за събиране на вземания, членове на тяхната асоциация.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът приключи проверката си по прилагането на Наредбата на Столичната община за предлагане на социалната услуга „Асистент за независим живот”

Омбудсманът приключи проверката си по прилагането на Наредбата на Столичната община за предлагане на социалната услуга „Асистент за независим живот”
гр. София, 30 юли 2012г.

При омбудсмана постъпиха жалби от граждани с увреждания, които се оплакват от изискванията и реда за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот”. С оглед социалната уязвимост на тази група граждани, омбудсманът инициира действия по проверяване на случаите и на място – в Столичната община.
 
При омбудсмана беше проведена и кръгла маса, на която заинтересованите институции и организации също представиха свои предложения и коментари по наредбата.
 
В резултат на проверката и направените от омбудсмана изводи по прилагането на Наредбата на Столичната община за предлагане на социалната услуга „Асистент за независим живот”, общината подготви изменения в акта, като взе предвид и предложения на граждани и неправителствени организации.
 
Измененията, свързани с проблемите по прилагане на наредбата, по които са постъпили жалби при омбудсмана, са:
- Създава се отделен ред за оценяване на потребностите на децата с увреждания. Според досегашния текст потребностите на децата и на възрастните с увреждания се оценяваха по едни и същи критерии;
- Предвижда се родителите с увреждания, които сами отглеждат децата си, да получат за тази дейност допълнителни точки при оценяването на потребностите им. Досегашното приложение за самооценка не включваше този критерий за социална активност;
- Намален е броят на точките за трудова дейност и обучение. Според досегашния текст за трудова дейност и обучение бяха предвидени по 50 точки, а в предложението за изменение – по 40 точки. Макар и непряко, това изменение дава по-големи шансове и на хората с тежки увреждания, които не могат да работят или учат, да се класират и да ползват услугата.
 
В измененията не са взети предвид констатациите на омбудсмана, свързани с лицата с тежки физически или психически увреждания. В хода на проверката, както и на проведените заседания на Обществения съвет за социална политика, а и на кръглата маса при омбудсмана представителите на Столичната община защитиха становището, че наредбата е за социално активните хора с увреждания – тази услуга допълвала многообразието от други социални услуги, като за хората с тежки увреждания, които не могат да участват активно в обществения живот, имало други, национални програми и мерки.
 
Наредбата е приета с решение на Столичния общински съвет и е в изпълнение на социалната политика на Столичната община – Решение № 747 на СОС от 2007 г.
 
Като орган на местното самоуправление Столичният общински съвет има правомощието и носи политическата отговорност пред своите избиратели за определянето на политиката за изграждане и развитие на общината, включително и за приемането и прилагането на актовете, с които се регламентира предлагането на социални услуги.
 
Измененията в наредбата са приети на заседание на Столичния общински съвет, състояло се на 19.07.2012 г.