Омбудсманът възрази срещу увеличението на цената на водата в гр. Стара Загора

„Възразявам срещу предвиденото драстично увеличение на цената на водата в гр. Стара Загора. На практика става въпрос за увеличение с 37% спрямо цената за м.г., което означава, че хората ще плащат вместо 3 лева, както досега - 4,12 лева. Още повече, че за цената на целия регулаторен период през 2026 г. се очаква повишение с 66%, т.е.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Европейският омбудсман ще назначи български юрист за свой правен съветник

Европейският омбудсман ще назначи български юрист за свой правен съветник

Главният прокурор Борис Велчев посреща омбудсманa на ЕС проф. Никифорос Диамандурос, юридическия съветник Марта Хирш-Зембински и омбудсмана на Република България Гиньо Ганев

София,27 ноември 2006 г.

    Омбудсманът на ЕС проф. Никифорос Диамандурос ще назначи за свой правен съветник български юрист, който след 1 януари 2007 г. да го съветва при въпроси и казуси, идващи от България. Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев и главният прокурор Борис Велчев се ангажираха лично да съдействат на проф. Диамандурос за избора на български правен специалист, който да постъпи на работа при европейския омбудсман. Това стана ясно след посещението на проф. Диамандурос и българския обществен защитник Гиньо Ганев при главния прокурор на Република България Борис Велчев.

    По време на срещата омбудсманът на ЕС, омбудсманът на Република България Гиньо Ганев и главният прокурор на Република България Борис Велчев обсъдиха взаимодействията между прокуратурата и институцията на омбудсмана за защита правата на гражданите, както и ролята на омбудсмана като форма на граждански контрол върху съдебната администрация.
В разговорите взе участие и главният юридически съветник на европейския омбудсман Марта Хирш-Зембински, която запозна главния прокурор с дейностите на институцията, във връзка с оплаквания от злоупотреби с европейски фондове в отделните страни-членки на ЕС.

    Веднага след разговора с главния прокурор проф. Диамандурос се срещна и с президента на Република България Георги Първанов. Основен акцент на срещата бяха новите възможности, които българските граждани получават като пълноправни граждани на ЕС. Обсъдена беше необходимостта от утвърждаване на разбирането сред българските власти, че е нужно засилване на ролята на омбудсмана, както се изтъква в Доклада на Европейския парламент. Това означава не само зачитане на препоръките на омбудсмана за подобряване на административните практики, но и активното му участие в законодателния процес като говорител на общественото мнение.