Омбудсманът възрази срещу увеличението на цената на водата в гр. Стара Загора

„Възразявам срещу предвиденото драстично увеличение на цената на водата в гр. Стара Загора. На практика става въпрос за увеличение с 37% спрямо цената за м.г., което означава, че хората ще плащат вместо 3 лева, както досега - 4,12 лева. Още повече, че за цената на целия регулаторен период през 2026 г. се очаква повишение с 66%, т.е.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът на ЕС проф. Никифорос Диамандурос: Очаквам български жалби след 1 януари

Омбудсманът на ЕС проф. Никифорос Диамандурос:  Очаквам български жалби след 1 януари

Проф. Никифорос Диамандурос, Гиньо Ганев, Анастасия Мозер и Румен Петков по време на лекцията в Гранд Хотел София

София,28 ноември 2006 г.

    Европейският омбудсман ще помогне на всички български и румънски граждани, които ще се обърнат към него за съдействие, след като двете страни се присъединят към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. Това обяви самият проф. Никифорос Диамандурос на публичната лекция „Демокрацията, отговорността и омбудсманът”, която се проведе тази сутрин в „Гранд Хотел София”.

    Въпреки сериозното количество оплаквания, които проф. Диамандурос очаква да постъпят от двете нови страни в ЕС, той обеща, че ще им обърне подобаващо внимание и ще отговори на всяка на езика, на който е изпратена. Омбудсманът на ЕС обяви, че от 43 жалби, изпратени до него от български граждани до момента, само 5 са в неговите правомощия. За останалите проф. Диамандурос е поел ангажимента да бъдат изпратени на компетентните органи, които да се заемат с разрешаването на казусите.

    От близо 4000 жалби, получавани годишно от институция на европейския омбудсман, близо 70 % не са в неговата компетентност. Останалите най-често засягат области като отношение на администрацията, тръжни процедури, конкурси за набиране на служители в съответните институции и др. Проф. Диамандурос обяви, че той и неговият екип завършват 95% от разглежданите случаи за по-малко от година.

    „Лесно е лошата администрация просто да бъде заклеймена, а много по-трудно е тя да бъде убедена да започне да работи по-добре. Но в това е нашата задача и за да можем да я изпълняваме, трябва нашата институция да получава подкрепа на всяко ниво и да бъде тотално независима. Така е в Европейския съюз, надявам се подобна да бъде ситуацията и в България”, заяви европейският омбудсман.

    За да бъде една институция като тази на омбудсмана ефективна, тя трябва да има и човешко лице, както и да разчита на моралната власт, а не на императивите, допълни по време на лекцията проф. Диамандурос.

    „Европейският омбудсман е тук в един много важен момент – в навечерието на нашето членство в Европейския съюз, когато, наред с всичко друго, всеки български гражданин ще разполага с повече права и възможности. Посещението му е важен знак, който ни казва, че в негово лице имаме добронамерен партньор ”, каза в началното си слово националният омбудсман Гиньо Ганев.

    Освен омбудсманът на ЕС, на срещата взеха участие омбудсманът на Република България Гиньо Ганев, министърът на вътрешните работи Румен Петков, заместник-председателят на Народното събрание Анастасия Мозер, посланици, дипломати, депутати, обществени посредници от цялата страна, представители на неправителствени организации и медии.