Омбудсманът Диана Ковачева към „ВиК“ Хасково: Не вдигайте цената на водата

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до управителя на „ВиК“ ЕООД гр. Хасково инж. Тодор Марков, в която изрично настоя утвърдените от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по-високи цени на водата в региона да не се прилагат. От 1 август 2020 г. регулаторът повиши с 50 стотинки цената на водата за питейно-битови нужди, което я напр

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Решение за обявяване на участник за спечелил търга с тайно наддаване за продажба на лек автомобил

Решение за обявяване на участник за спечелил търга с тайно наддаване за продажба на лек автомобил
гр. София, 12 ноември 2012г.

Тръжната комисия, определена със Заповед N РД-08-61 от 19.10.2012 г. на омбудсмана на Република България, взе решение съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба N 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, с което поканва Младен Димитров Велков, в качеството му на втори по ред класиран участник да заплати предложената от него цена за покупка на лек автомобил. 

 
С Протокола можете да се запознаете, чрез прикачения файл.

Документи: