Омбудсманът Диана Ковачева: Новата наредба за парното не гарантира по-справедливи сметки

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до министъра на енергетиката Теменужка Петкова по проекта на Наредбата за топлоснабдяването, предложен от ресорното министерство на 13 януари т.г за обществено обсъждане.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Решение за обявяване на участник за спечелил търга с тайно наддаване за продажба на лек автомобил

Решение за обявяване на участник за спечелил търга с тайно наддаване за продажба на лек автомобил
гр. София, 12 ноември 2012г.

Тръжната комисия, определена със Заповед N РД-08-61 от 19.10.2012 г. на омбудсмана на Република България, взе решение съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба N 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, с което поканва Младен Димитров Велков, в качеството му на втори по ред класиран участник да заплати предложената от него цена за покупка на лек автомобил. 

 
С Протокола можете да се запознаете, чрез прикачения файл.

Документи: