Омбудсманът Диана Ковачева с препоръка до столичния кмет Йорданка Фандъкова във връзка с жалби на граждани

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до кмета на Столична община Йорданка Фандъкова във връзка с жалби на граждани.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Решение за обявяване на участник за спечелил търга с тайно наддаване за продажба на лек автомобил

Решение за обявяване на участник за спечелил търга с тайно наддаване за продажба на лек автомобил
гр. София, 12 ноември 2012г.

Тръжната комисия, определена със Заповед N РД-08-61 от 19.10.2012 г. на омбудсмана на Република България, взе решение съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба N 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, с което поканва Младен Димитров Велков, в качеството му на втори по ред класиран участник да заплати предложената от него цена за покупка на лек автомобил. 

 
С Протокола можете да се запознаете, чрез прикачения файл.

Документи: