Омбудсманът призова колекторите да не „подканват“ гражданите да разсрочват погасени по давност задължения или такива с изтичаща давност

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати поредна препоръка до председателя на Асоциацията на колекторските агенции в България Райна Миткова – Тодорова, в която призова да не се допускат подвеждащи за гражданите практики от страна на фирмите за събиране на вземания, членове на тяхната асоциация.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът, като защитник на правата на децата, препоръча регламентиране на действията на социалните работници при родителски конфликт

Омбудсманът, като защитник на правата на децата, препоръча регламентиране на действията на социалните работници при родителски конфликт
гр. София, 28 ноември 2012 г.

Като институция, изрично упълномощена да защитава правата на децата, омбудсманът на Република България изпрати до председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) препоръки, свързани с действията на социалните работници в случаите на родителски конфликт.

В писмото си Константин Пенчев констатира, че в много жалби, изпратени до омбудсмана, граждани се оплакват от социалните доклади, изготвяни по искане на съда във връзка със спорове, по които се засягат права и интереси на деца. В хода на направените от експерти на институцията проверки е установена липсата на достатъчно гаранции за това, че докладите са обективни и професионално изготвени. Има данни, че социални работници се обвързват със становища, които не отговарят на действителността. Допускат се груби фактически грешки, които не дават възможност на съда да получи категорични доказателства и да вземе решение в  интерес на детето. Няма нормативно заложено изискване за сътрудничество и координация между различните дирекции за социално подпомагане преди изготвяне на окончателните доклади. В повечето от случаите социалните работници не са се срещали с детето и не са го изслушвали. „Това води до извода, че няма ясни правила как действат структурите на Агенцията за социално подпомагане в ситуация на родителски конфликт. Неминуемо липсата на доверие към действията на органите за закрила е причина за задълбочаване на конфликта между спорещите страни и дава своето негативно отражение върху детето. Тази тревожна тенденция за увеличаване на оплакванията бе посочена и в Доклада за дейността на омбудсмана за 2011 г., представен пред Народното събрание” – пише общественият защитник.

Омбудсманът препоръчва на председателя на ДАЗД и на изпълнителния директор на АСП, в рамките на техните правомощия, да предприемат необходимите действия, с които да се гарантира, че в случаи на родителски конфликт социалните работници ще действат единствено и само в интерес на детето. „Позицията ми е, че социалните доклади не трябва да съдържат произнасяне по въпроси, по които единствено компетентен да се произнесе е съдът, като например за предоставяне на родителските права, за размера на издръжката, както и за режима на лични контакти” – категоричен е омбудсманът. За да бъдат защитени максимално правата на децата, Константин Пенчев препоръчва да бъдат разработени методически указания, в които ясно да се регламентират действията на социалните работници при изготвяне на социалните доклади.


Междувременно експерти на институцията на омбудсмана започват проверки на работата на всички дирекции за социално подпомагане, свързана с изготвянето на социални доклади в случаите на родителски конфликт.