16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев ще внесе в парламента годишния доклад за дейността на омбудсмана

София, 26 март 2009 г.

Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев в петък (27 март 2009 г.) ще внесе в Народното събрание Годишния доклад за дейността на институцията през 2008 г., онасловен „Справедливостта е душата на добрата администрация”.

Това е четвъртият годишен доклад, с който омбудсманът се обръща към Народното събрание. Както и досега, този доклад няма само отчетен характер. По своя обществен и правен смисъл това е акт на омбудсмана, с който той поставя на вниманието на върховния законодателен орган проблеми, които засягат правата на гражданите и предизвикват широк обществен интерес. Заедно с това, в този акт се сочат и конкретни прояви на лоша администрация или пък добри практики, които трябва – и едните, и другите - да се имат предвид от органите на властта.

Анализът на цялостната дейност на омбудсмана през 2008 г., на поставените пред него граждански проблеми и оплаквания, както и на резултатите от неговите проверки и препоръки, очертават редица сфери на държавния живот, в които има необходимост от корекции и даже реформи, така че да се гарантират пълноценно правата и свободите на гражданите.
В доклада е подчертана необходимостта от управленски или нормативни решения и действия от органите на властта, насочени към преодоляване на проблеми, свързани с правото на доброто управление в общините; правата на пациентите; правата на потребителите на обществени услуги; правото на гражданите на чиста околна среда; проблемите на млекопроизводителите и др.

В доклада е представен пълен отчет на работата с индивидуални жалби. Посочени са примери на лоша администрация, както и много други, при които усилията на омбудсмана са били решаващи за уреждането на споровете на хората с административните органи.

Привлича се вниманието за въздействието на омбудсмана върху нормативната среда от гледище на правата на гражданите. Публикувани са пълните текстове на по-важните становища и препоръки на омбудсмана по конкретни проблеми.