Омбудсманът Диана Ковачева към ръководството на „Топлофикация“: Оправете разбитите улици след вашите ремонти

Омбудсманът Диана Ковачева отново изпрати препоръка до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД инж. Александър Александров, в която напомня на дружеството да обяви ясен график и конкретни срокове за пълното възстановяване на инфраструктурата в столичния кв. „Дървеница“, увредена след реконструкцията на топлопреносната мрежа.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът утвърди графика на Националния превантивен механизъм за 2013 г.

Омбудсманът утвърди графика на Националния превантивен механизъм за 2013 г.
 гр. София, 31 януари 2013 г.

Омбудсманът утвърди графика на Националния превантивен механизъм (НПМ) за 2013 г. за посещенията в местата за задържане и конвоиране. Документът, в който са включени 127 обекта за проверка от НПМ, е публикуван в рубриката „Национален превантивен механизъм” в страницата на институцията в интернет. Извън планираните посещения, описани в графика, омбудсманът като НПМ може да извършва и внезапни проверки.


От 1 юли 2012 г. омбудсманът на Република България изпълнява функциите на Национален превантивен механизъм по смисъла на Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. 


За шестте месеца на 2012 г., през които омбудсманът действаше като НПМ, екипи на институцията извършиха проверки в 161 места, където се намират лица, лишени от свобода, или където са задържани или настанени лица вследствие на акт или със съгласието на държавен орган, които места те не могат да напуснат по собствена воля.

Съгласно изискването на чл. 32 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана, до 15 февруари 2013 г. в страницата на институцията в интернет ще бъде публикуван и Доклад на омбудсмана за дейността му през 2012 г. като Национален превантивен механизъм.