Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев сезира Конституционния съд за текстове в ГПК

София, 23 април 2009 г.

Днес, 23 април 2009 г., омбудсманът на Република България внесе Искане до Конституционния съд за установяване противоконституционност на разпоредбите на чл. 47, чл. 43 ал. 2, последно изречение, чл. 50, ал. 4 и чл. 51, ал. 2; чл. 133; чл. 280, ал. 1, чл. 284, ал. 3, т. 1 и чл. 288 от Гражданския процесуален кодекс, в сила от 01.03.2008 г.

Гиньо Ганев беше сезиран от Висшия адвокатски съвет и граждани по много текстове от действащия Граждански процесуален кодекс (ГПК), които бяха обстойно обсъдени в Консултативния съвет по конституционни въпроси при омбудсмана.

Омбудсманът на Република България смята, че са налице основания бъде обявено за противоконституционно предвиденото призоваване на ответника по делото чрез залепване на уведомление (чл. 47 от ГПК), което нарушава правото на защита и принципа за равенство на страните в съдебния процес, предвиден в чл.121, ал.1 от Конституцията.

В Искането до Конституционния съд се атакува и чл. 133 от ГПК, където, според омбудсмана, противоконституционно се ограничава правото на защита, прогласено в чл. 56 от Конституцията, доколкото се поставя процесуална бариера пред установяване на истината в името на бързината на процеса.

Омбудсманът констатира също и противоречия във връзка с допустимостта на касационното обжалване, съгласно текстовете на чл. 280, чл. 284 ал. 3, т. 1 и чл. 288 от ГПК. С действащата уредба, никой български гражданин няма гарантирано право на касационно обжалване. Тази уредба противоречи на правомощията на ВКС, уредени от Конституцията, както и нарушава конституционното право на защита на гражданите.Документи: